Aanmelden brugklasleerlingen

Plaatsing brugklas schooljaar 2018-2019

Voor het schooljaar 2018-2019 hebben zich 3.260 leerlingen op verschillende scholen in Zuid-Kennemerland aangemeld. De gezamenlijke schoolbesturen zijn blij te kunnen melden dat 97,5% van dit aantal is geplaatst op de school van eerste voorkeur. Onder toezicht van een notaris is de plaatsingsprocedure uitgevoerd.

Aanmeldingsprocedure

Informatie over aanmelding van brugklasleerlingen voor het schooljaar 2019-2020 volgt.

a

Privacy

a

Het ECL maakt bij verschillende gelegenheden filmopnames en foto's waarop leerlingen te zien zijn. Beeldmateriaal wordt gebruikt voor onderwijskundige doeleinden, maar ook voor wervingsmateriaal en andere schoolpublicaties. In sommige gevallen betreft het drukwerk, in andere gevallen gaat het om digitale beelden die via de website toegankelijk zijn. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Tijdens het kennismakingsgesprek vragen wij uw toestemming voor publicatie van beeldmateriaal.

Het ECL is een academische opleidingsschool (AOS). Dit betekent dat het ECL meewerkt aan onderzoeken, verricht door studenten of vanuit onderzoeksinstituten, die relevant zijn voor school en opleiding. Ten behoeve van deze onderzoeken vullen leerlingen regelmatig vragenlijsten in. Het ECL en de onderzoeksinstituten gaan vanzelfsprekend zorgvuldig om met deze gegevens.

Meer informatie