Aanmelden brugklasleerlingen

Aanmeldingsprocedure

a

Aanmelden van brugklasleerlingen voor schooljaar 2020-2021 kan van
maandag 10 februari 9.00 uur tot maandag 9 maart 2020 21.00 uur
via het digitale aanmeldformulier (klik hiervoor op de link hieronder). Na de digitale aanmelding volgt een kennismakingsgesprek (ECL-Vaart) op één van de volgende data:

  • woensdag 4 maart 2020 van 14.00 tot 17.00 uur
  • donderdag 5 maart 2020 van 16.00 tot 18.00 uur
  • maandag 9 maart 2020 van 19.00 tot 21.00 uur.

Op het aanmeldformulier kunt u een keuze maken voor de gewenste dag. De formulieren liggen dan geprint voor u klaar.
Tijdens dit gesprek worden de formulieren doorgesproken en ondertekend en vragen wij uw zoon/dochter een korte vragenlijst in te vullen.

We vragen u de volgende documenten mee te nemen naar het kennismakingsgesprek:

  • een (kopie) legitimatiebewijs van uw zoon/dochter (paspoort, identiteitsbewijs, zorgpas of een uittreksel basisregistratie personen (BRP)
  • het ingevulde Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs.

Het ECL kent geen voorrangsregel voor broertjes en zusjes.

Privacy

a

Het ECL maakt bij verschillende gelegenheden filmopnames en foto's waarop leerlingen te zien zijn. Beeldmateriaal wordt gebruikt voor onderwijskundige doeleinden, maar ook voor wervingsmateriaal en andere schoolpublicaties. In sommige gevallen betreft het drukwerk, in andere gevallen gaat het om digitale beelden die via de website toegankelijk zijn. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Tijdens het kennismakingsgesprek vragen wij uw toestemming voor publicatie van beeldmateriaal.

Het ECL is een academische opleidingsschool (AOS). Dit betekent dat het ECL meewerkt aan onderzoeken, verricht door studenten of vanuit onderzoeksinstituten, die relevant zijn voor school en opleiding. Ten behoeve van deze onderzoeken vullen leerlingen regelmatig vragenlijsten in. Het ECL en de onderzoeksinstituten gaan vanzelfsprekend zorgvuldig om met deze gegevens.