Opleidingsschool

Het ECL is een academische opleidingsschool.

Opleiden in school

a

Opleiden in de school houdt in dat studenten de voor het beroep van docent noodzakelijke competenties deels verwerven in de praktijk, in dit geval op het ECL. 'Opleiden in de school' is een samenwerkingsproject van de universiteiten en HBO's en scholen voor voortgezet onderwijs.

In de opleidingsschool zijn de partijen gezamenlijk verantwoordelijk voor het opleiden van docenten in het eerste- en tweedegraadsgebied. Door de samenwerking bereiden we docenten adequaat voor op de verschillende facetten van het docentschap.

Opleiden in de school draagt bij aan het creëren van een uitdagende leeromgeving voor studenten en aan het ECL verbonden docenten. Een opleidingsschool biedt de mogelijkheid tot kennisuitwisseling met studenten en opleidingsinstituten en geeft docenten mogelijkheden tot verbreding en verdieping van het docentschap. Het begeleiden van studenten kan een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van docenten en de schoolorganisatie.

Academische opleidingsschool

Het ECL is als academische opleidingsschool (AOS)verbonden aan de Academische Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW), een samenwerkingsverband van zeven scholen voor voortgezet onderwijs, drie hogescholen en twee universiteiten. In de AOS wordt opleiden in de school verbonden aan het verrichten van (regionaal) onderzoek dat relevant is voor school en opleiding.

a