ECL Logo

Het ECL verbindt leren aan cultureel bewustzijn: weten waar je vandaan komt en verbeelden waar je naar toe kunt

Volg de dag van Sofie

In het kader van zijn profielwerkstuk heeft Sam (5havo) de geschiedenis tot leven gewekt met zijn animatic over Caesar.