Schoolkosten

Kostenoverzicht

a

Ouders/verzorgers ontvangen voor of net na de zomervakantie een e-mailbericht met een link naar de digitaal in te vullen formulieren voor de vrijwillige schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage. Heeft u vragen hierover dan kunt u contact opnemen met g.vanwijk(at)ecl.nl. Naar alle ouders is een brief over de schoolkosten gestuurd.

De vrijwillige schoolkosten voor 2023-2024 staan hieronder:

a

Vrijwillige ouderbijdrage en donatie

a

Vrijwillige ouderbijdrage
Het ECL vraagt voor schooljaar 2023-2024 een vrijwillige ouderbijdrage van €128. De school besteedt de bijdrage aan belangrijke onderwijsvoorzieningen die essentieel zijn voor goed onderwijs maar die niet door de overheid vergoed worden. Zoals de term al aangeeft is deze bijdrage geheel vrijwillig.

Donatie
Elk jaar vragen wij ouders/verzorgers een donatie te geven voor een bepaald project. Komend schooljaar is de donatie bestemd voor herinrichting van de kelder op ECL-Kade tot multifunctionele ruimte voor de leerlingen.

Regelingen

Spaarregeling
Vanaf klas 2 is er een spaarregeling mogelijk voor de reis in 4 havo of 5 vwo.

Verzekering
Het ECL heeft een verzekeringspakket afgesloten met een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Voor excursies is een doorlopende verzekering afgesloten.

Schade
Het ECL heeft een schadevergoedingsplicht indien er sprake is van een verwijtbare fout. Het ECL is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Het is daarom van belang dat u als ouder/verzorger zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluit (WA).

a

Tegemoetkoming schoolkosten gemeente Haarlem

a

In Haarlem willen we dat iedereen mee doet! Ook de kinderen uit de gezinnen die moeten rondkomen van een minimuminkomen. De gemeente Haarlem heeft daarom twee regelingen om deze ouders financieel te ondersteunen.

Tegemoetkoming schoolkosten

  • Voor kinderen op het basisonderwijs: € 100
  • Voor kinderen op het middelbaar onderwijs: € 200
  • Voor kinderen die voor het eerst naar de brugklas gaan: € 200 extra

Ouders met een HaarlemPas ontvangen automatisch een aanvraagformulier. Ouders met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm kunnen ook een HaarlemPas aanvragen. De voorwaarden staan op de website van de gemeente Haarlem

Keuzebudget voor kinderen

  • Elk schoolgaand kind uit een gezin met een laag inkomen krijgt ook dit jaar € 50 extra. Ouders en kinderen kunnen samen kiezen hoe zij dit geld willen besteden. Bijvoorbeeld aan kleding, speelgoed of een uitje naar een pretpark. Gezinnen die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming schoolkosten krijgen dit extraatje automatisch samen met de schoolkosten.

Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles

  • Vergoeding huiswerkbegeleiding of bijles van € 25 per lesuur tot € 100 per maand. Voor de aanvraag is een onderbouwing nodig van de leraar, docent of mentor. De voorwaarden staan op de website van de gemeente Haarlem.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Haarlem en Zandvoort is er om zoveel mogelijk kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen te laten meedoen aan onderwijs, sport en cultuur. Neem tijdig contact op met Stichting Leergeld om de mogelijkheden te bespreken. Kijk op website van Stichting Leergeld.