Schoolkosten

Kostenoverzicht

a

Ouders/verzorgers ontvangen voor of net na de zomervakantie een e-mailbericht met een link naar de digitaal in te vullen formulieren voor de vrijwillige schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage. Heeft u vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met g.vanwijk(at)ecl.nl. Naar alle ouders is een brief over de schoolkosten gestuurd.

De vrijwillige schoolkosten voor 2022-2023 staan hieronder:

a

Vrijwillige ouderbijdrage en donatie

a

Vrijwillige ouderbijdrage
Het ECL vraagt voor schooljaar 2022-2023 een vrijwillige ouderbijdrage van €120. De school besteedt de bijdrage aan belangrijke onderwijsvoorzieningen die essentieel zijn voor goed onderwijs maar die niet door de overheid vergoed worden. Zoals de term al aangeeft, is deze bijdrage geheel vrijwillig.

Donatie
Elk jaar vragen wij ouders/verzorgers een donatie te geven voor een bepaald project. Komend schooljaar is de donatie bestemd voor herinrichting van het schoolplein op ECL-Kade.

Regelingen

Spaarregeling
Vanaf klas 2 is er een spaarregeling voor de excursies.

Verzekering
Het ECL heeft een verzekeringspakket afgesloten met een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Voor excursies is een doorlopende verzekering afgesloten.

Schade
Het ECL heeft een schadevergoedingsplicht indien er sprake is van een verwijtbare fout. Het ECL is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Het is daarom van belang dat u als ouder/verzorger zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluit (WA).

a

Tegemoetkoming schoolkosten gemeente Haarlem

a

De gemeente Haarlem heeft twee regelingen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten:

  • de tegemoetkoming schoolkosten
  • de tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles