Leermiddelen

Onder leermiddelen vallen alle door het ECL voorgeschreven boeken en andere materialen.

Schoolboeken en werkboeken

a

De schoolboeken bestellen gebeurt via de firma Iddink. De verzend- of administratiekosten worden door het ECL betaald. Indien u echter de leermaterialen na de door Iddink gestelde datum bestelt, zijn de administratiekosten voor rekening van de betreffende ouder/verzorger (deze bedragen ongeveer € 5).

Voor een aantal vakken hebben leerlingen werkboeken nodig. Deze kunnen via de mediatheek worden geleend of aangeschaft via Iddink. Schade in verband met niet ingeleverde of beschadigde werkboeken wordt aan het einde van het schooljaar via de ouderbijdrage in rekening gebracht.

De MR heeft voor het schooljaar 2019-2020 ingestemd met de gestelde borg van € 75.

Laptops

Vanaf schooljaar 2016 - 2017 werken brugklasleerlingen met een laptop ter ondersteuning van het leerproces op school en thuis. Om de overstap naar digitaal onderwijs te ondersteunen heeft het ECL een partner die hardware, software, verzekeringen en ondersteuning op school en thuis kan faciliteren: The Rent Company.

Nieuwe brugklasouders kunnen bij The Rent Company een bestelling plaatsen in de online webshop. De inlogcode voor de webshop staat in de brief die u op de kennismakingsavond heeft ontvangen. De systemen worden aan het begin van het nieuwe schooljaar op school geleverd.

a