Privacy- en cookieverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van www.ecl.nl en onze relaties. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Opslag en verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) stelt.

www.ecl.nl

Het ECL gebruikt op www.ecl.nl cookies en scripts standaard uitsluitend functioneel voor de werking van de website. Gegevens die u bijvoorbeeld via een aanmeldingsformulier achterlaat, worden niet met derden gedeeld. Opslag en verwerking van door u geplaatste gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de AVG stelt.

Op www.ecl.nl bieden we de mogelijkheid pagina's te delen m.b.v. externe links naar social media, video's te bekijken via YouTube of Vimeo of ons adres op te zoeken via Google Maps. Daarbij worden door www.ecl.nl geen gegevens vastgehouden en/of gedeeld. Via uw privacy instellingen binnen www.ecl.nl kunt u bepalen wat u ziet en kunt gebruiken. Lees verder voor een nadere toelichting op deze externe diensten.

Opslag en verwerking van gegevens

Opslag en verwerking van door u geplaatste gegevens gebeurt in overeenstemming met het beoogde gebruik van onze website, algemene voorwaarden, onze beveiligingsstandaarden en de eisen die de AVG stelt.

Deze gegevens worden niet langer door ons bewaard dan voor de hierna genoemde doeleinden noodzakelijk is en worden nadien verwijderd. Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling. Gegevens worden door het ECL uitsluitend opgeslagen in de EU en niet gedeeld met derden tenzij een dwingend rechtelijk besluit of wet daartoe verplicht.

Doeleinden van de opslag en verwerking van gegevens

Algemene bezoekgegevens worden uitsluitend bijgehouden voor de werking van de website en uw gebruikersgemak.

Door u achtergelaten persoonsgegevens worden door ons uitsluitend opgeslagen en verwerkt voor het verlenen van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. De AVG-grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van informatie op www.ecl.nl gebruik van voor het gebruik van de website noodzakelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Hierbij worden geen persoonsgegevens of gegevens gebruikt die gebruikers persoonlijk identificeren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Analyse & statistieken: Google Analytics

Binnen www.ecl.nl maken wij gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Google maakt daartoe gebruik van scripts en cookies. Het Google-account van het ECL is ingesteld op het niet delen van gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan verkregen informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Route naar ECL: Google Maps

Binnen www.ecl.nl gebruiken wij Google Maps om te laten zien waar wij zijn gevestigd. U kunt daarbij zelf aangeven of Google uw locatiegegevens mag gebruiken. Google maakt gebruik van scripts en cookies. Het Google-account van ECL is ingesteld op het niet delen van gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan verkregen informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

YouTube en Vimeo

Binnen www.ecl.nl worden door middel van en via de externe media YouTube en Vimeo video's aangeboden. Via de cookie-instellingen in www.ecl.nl kunt u er voor kiezen deze video's te bekijken. Indien u daarvoor kiest wordt door YouTube en Vimeo gebruik gemaakt van cookies. Door uw gebruik van deze media veronderstellen wij dat u bekend en akkoord bent met hun privacybeleid en uw privacy instellingen aldaar.

Social media

Op www.ecl.nl is een button opgenomen om ons profiel op LinkedIn te bekijken. Dit is een externe link waarbij door ECL.nl geen gegevens worden vastgehouden. LinkedIn maakt gebruik van cookies en scripts die uw gegevens vasthouden. Door uw gebruik van LinkedIn veronderstellen wij dat u bekend en akkoord bent met hun privacybeleid en uw privacy-instellingen aldaar.

Nieuwsbrief

Wij sturen ouders/verzorgers en leerlingen een nieuwsbrief waarmee wij willen informeren over nieuws over en van het ECL en aanverwante zaken. Uw e-mailadres is met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt en wordt uitsluitend ten behoeve van het voorgaande doel gebruikt.

Portretrecht

Het ECL heeft de uiterste zorg besteed aan het beeldmateriaal op haar website. Mocht er door omstandigheden een foto op staan waar u vanwege portretrechten bezwaar tegen heeft, dan kunt u dit melden via info@ecl.nl.

Uw rechten

Wij zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u heeft achtergelaten op onze website. Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn verplicht binnen een maand gevolg aan te geven aan uw verzoek. Indien uw verzoek complex is en meer tijd verlangt zijn wij verplicht u dit, met redenen omkleed, te melden en vervolgens binnen drie maanden uw verzoek alsnog in te willigen. Tenzij een verzoek ongegrond of buitensporig is mogen u daarvoor geen kosten in rekening worden gebracht.

Aanpassen van uw cookie instellingen

Klik hier om uw cookie instellingen aan te passen.

Let op!

Als u uw instellingen van optimaal naar gemiddeld of minimaal aanpast dan dient u daarna:

  • de tot dat moment geplaatste cookies in uw browser zelf te verwijderen.
  • Uw pagina te verversen (CTRL-F5)

Uw rechten

U heeft een relatie met het ECL of gegevens achtergelaten op deze website. Dan zijn wij verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij eventueel van u hebben. Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Als gegevensverantwoordelijke zijn wij verplicht gevolg te geven aan het door u uitoefenen van uw rechten en uw verzoek binnen 1 maand in te willigen. Indien inwilligen complex is en meer tijd verlangt, dan zijn wij verplicht, met redenen omkleed te reageren en uw verzoek en dit vervolgens binnen 3 maanden in te willigen. Tenzij een verzoek ongegrond of buitensporig is mogen u daarvoor geen kosten in rekening worden gebracht.

1. Het recht op dataportabiliteit

U kunt het ECL verzoeken uw gegevens in digitale vorm over te dragen naar u of een derde partij.

2. Het recht om 'vergeten' te worden

Is uw relatie met het ECL niet bestaand, vervallen of gewijzigd dan kunnen uw persoonsgegevens overbodig worden voor de oorspronkelijke doeleinden maar vanwege een wettelijke bewaarplicht of voor statistische of onderzoeksdoeleinden door ECL worden bewaard. Zijn de voornoemde relatie en/of doeleinden onrechtmatig, niet bestaand, vervallen of gewijzigd, dan kunt u ons verzoeken uw gegevens te verwijderen.

3. Recht op inzage

U hebt te allen tijde het recht om de inzage te krijgen in welke gegevens van u bij het ECL aanwezig zijn / worden verwerkt.

4. Recht op rectificatie en aanvulling

U kunt het ECL verzoeken uw persoonsgegevens die als informatie zijn geplaatst en naar uw inzicht onrechtmatig, onvolledig of onjuist zijn voor de gestelde doeleinden (grondslagen), te rectificeren of aan te vullen.

5. Het recht op beperking van de verwerking

U kunt het ECL verzoeken uw persoonsgegevens die als informatie zijn geplaatst en naar uw inzicht onrechtmatig of overbodig zijn voor de gestelde doeleinden (grondslagen), te beperken.

6. Het recht om bezwaar te maken

Is de relatie waarbinnen uw gegevens zijn geplaatst niet bestaand, vervallen of gewijzigd dan kunnen uw persoonsgegevens overbodig worden voor de oorspronkelijke doeleinden maar vanwege een wettelijke bewaarplicht of voor statistische of onderzoeksdoeleinden door het ECL worden bewaard. Zijn de voornoemde relatie en/of doeleinden onrechtmatig, niet bestaand, vervallen of gewijzigd, dan kunt u een bezwaar indienen bij het ECL en bijvoorbeeld verzoeken de verwerking te staken en/of uw gegevens te verwijderen.

7. Het recht op duidelijke informatie

U kunt het ECL verzoeken inzicht te geven in uw persoonsgegevens en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

8. Het recht om een klacht in te dienen

Als betrokkene heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op hun website vindt u de procedure daartoe.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Het ECL behoudt zich het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze plek gepubliceerd.

Vragen

Als u nog vragen heeft over deze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u een e-mail sturen naar info@ecl.nl. In onze schoolgids staat ook informatie over hoe het ECL met privacy omgaat.