Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 29-10-2021.

Voor algemene vragen en verzoeken omtrent privacy kunt u mailen naar: gegevensbescherming@iris-cvo.nl. Onze Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via: scholen@ictrecht.nl.

1 Waarom deze privacy- en cookieverklaring?

Het Eerste Christelijk Lyceum hecht veel waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens van leerlingen, hun ouders/verzorgers en leerkrachten. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij gebruiken en verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Met deze privacyverklaring willen wij onze leerlingen, ouders/verzorgers en bezoekers van onze website informeren over wanneer en waarom wij persoonsgegevens verwerken op onze website. Daarnaast willen wij je wijzen op de rechten die je kunt uitoefenen.

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst zal worden aangepast of gewijzigd. Grote wijzigingen zullen wij duidelijk aan jou melden. We raden je aan dit document regelmatig te raadplegen.

2 Wie verwerkt je persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Wij hebben bijvoorbeeld gegevens nodig om leerlingen aan te melden op onze school, om studievoortgang bij te houden en om uiteindelijk een diploma uit te reiken aan de leerling. Het Eerste Christelijk Lyceum bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk doel en welke middelen deze worden verzameld.

Wij doen ook een beroep op externe dienstverleners om goed onderwijs te kunnen leveren. Je kunt hierbij denken aan partijen zoals Microsoft.

Partijen die namens het Eerste Christelijk Lyceum persoonsgegevens verwerken, verplichten wij veilig en vertrouwelijk met de gegevens omgaan. Deze partijen handelen alleen volgens onze instructies en verwerken enkel de gegevens die noodzakelijk zijn.

Naast de bovengenoemde partijen worden jouw persoonsgegevens ook gedeeld met (overheids-) instellingen. Denk bijvoorbeeld aan de leerplichtinstantie, de DUO (Ministerie van Onderwijs) en de schoolarts/GGD.

3 Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom?

Bezoek je onze website, dan ontvangen wij de volgende gegevens:

 • Uit cookies; elektronische identificatiegegevens en technische gegevens (IP-adres en apparaattype). Zie voor meer info over cookies hoofdstuk 4 van deze privacy- en cookieverklaring.
 • Overige persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, telefonisch of via e-mail.

Het is op onze website ook mogelijk om als leerling of ouders/verzorger gebruik te maken van online aanmeldformulieren voor verschillende leerjaren. In de aanmeldformulieren worden veel gegevens opgevraagd. Daar zitten ook persoonsgegevens van zowel ouder als leerling bij. Hieronder vind je de categorieën van de persoonsgegevens die opgevraagd worden en waarom deze opgevraagd worden:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (geslacht, naam, voornaam, geboortedatum- en plaats, nationaliteit(en), BSN, (pas)foto);
  Wij verzamelen deze gegevens om leerlingen en ouders/verzorgers te identificeren en een juiste administratie te voeren.
 • Contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres);
  Wij gebruiken deze gegevens om contact met leerlingen en ouders/verzorgers op te kunnen nemen en om te informeren over schoolzaken die belangrijk zijn.
 • Schoolgegevens en studievoortgang (vorige (basis)school, advies en studieresultaten vorige (basis)school, opleiding/profiel);
  Wij gebruiken adviezen en studieresultaten van vorige scholen om leerlingen op het juiste niveau, in de juiste klas te plaatsen.
 • Medische gegevens (vrijwillig/op eigen verzoek);
  Medische gegevens van de leerling kunnen opgegeven worden om aanvullende maatregelen te nemen, zodat de leerling goed onderwijs kan volgen (bijvoorbeeld extra tijd bij toetsen).

4 Cookies

Op onze website gebruiken wij cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. In onderstaande tabel staat weergeven welke cookies precies worden geplaatst:

Cookie: Google Analytics

Soort: Analytisch

Plaatser: Google LLC, Amerika; PrivacyShield

Doel: Cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan, de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacy vriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

 • een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten
 • Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven
 • verder geen gegevens delen met Google
 • en we geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics

Type: Https-cookie

Bewaartermijn: Max. 2 jaar

Privacyverklaring: Privacyverklaring

Bij jouw eerste bezoek op onze website krijg je de mogelijkheid om het gebruik van cookies al dan niet toe te staan. Wij plaatsen geen (advertentie-)cookies zonder dat je daar toestemming voor hebt gegeven.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij met de cookies doen. Daarom raden wij je aan om de privacyverklaring van het andere bedrijf te raadplegen. Let wel op dat deze regelmatig worden gewijzigd.

Via je browser is het mogelijk om het plaatsen van cookies uit te schakelen, maar sommige aspecten van onze website kunnen mogelijk niet goed meer werken.

5 Analytische cookies

Met analytische cookies kunnen wij zien hoe onze websitebezoekers zich gedragen, bijvoorbeeld welke pagina's ze bezoeken, hoeveel tijd ze op die pagina's doorbrengen en of er pagina's zijn die foutmeldingen geven. Wij maken gebruik van deze informatie om onze website en jouw ervaring op onze website te verbeteren. Dit doen we onder meer door het gemakkelijker te maken voor jou om te vinden waar je naar op zoek bent.

Google LLC
Wij gebruiken cookies van Google om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Google is Privacy Shield gecertificeerd. Dit betekent dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, wat betekent dat we afspraken hebben vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens waaronder dat het Google niet is toegestaan gegevens te delen en de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van Google.

6 Social media buttons

Wij maken op onze website gebruik van social media buttons. Hierdoor kun je, door hierop te klikken, worden doorgeleid naar de betreffende pagina van deze verschillende social medianetwerken. Websitebezoekers krijgen hierdoor de optie om ons te volgen en om content delen binnen het eigen netwerk. Social media buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code die afkomstig zijn van de social medianetwerken. Hier hebben wij geen invloed op. Wij raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken:

7 Cookies verwijderen en beheren

Mocht je toch iets willen veranderen in je cookie-instellingen of de cookies op je computer willen verwijderen, dan kan dat natuurlijk. Dit kan wel betekenen dat de websites waarvan je cookies op je computer hebt staan, niet meer werken zoals je gewend bent. Hieronder kun je per browser vinden hoe je cookies kunt wijzigen of verwijderen:

8 Op welke grondslag worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Het Eerste Christelijk Lyceum verwerkt persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers op basis van de onderwijsovereenkomst en op basis van wettelijke verplichtingen. Medische gegevens verwerken wij met het oog op speciale begeleiding van leerlingen en op basis van toestemming van jou als leerling of ouders/verzorgers.

De door ons verzamelde persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan voor bovenstaande doeleinden noodzakelijk is. Wij bepalen de bewaartermijn op basis van wet- en regelgeving. De bewaartermijn van gemaakte examens is wettelijk bijvoorbeeld 2 jaar na het beëindigen van de onderwijsovereenkomst.

9 Jouw rechten

Wanneer wij jouw gegevens verwerken heb je verschillende rechten waar je een beroep op kunt doen:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • Overdraagbaarheid van gegevens.

Een aantal van deze rechten kun je als leerling of ouders/verzorgers zelf uitoefenen in je account op Magister. Overige verzoeken kun je indienen via de contactgegevens bovenaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij zullen jouw verzoek binnen één maand behandelen. Bij een verzoek kunnen wij een controle uitvoeren, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wanneer je een klacht hebt over de manier waarop het Eerste Christelijk Lyceum jouw persoonsgegevens verwerkt dan horen wij dit graag van je, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Onze contactgegevens zijn bovenaan deze verklaring opgenomen. Je kunt ook een klacht indienen over onze werkwijze bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.