Privacy- en cookieverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van www.ecl.nl en onze relaties. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Opslag en verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) stelt.

Privacyverklaring ECL

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 03-10-2019

Privacy

Uw privacy is voor het ECL van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens verwerken die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. Als een wijziging plaatsvindt, zullen wij dit duidelijk melden. Wij raden u aan dit document regelmatig te raadplegen.


Welke gegevens verwerken wij

Wij verwerken uw gegevens en die van uw kind voor het geven van onderwijs, het nakomen van een wettelijke plicht en om te zorgen voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers van het ECL. In het kader hiervan verwerken wij in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u en/of uw kind:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Geslacht;
 • Foto's en video's, indien er toestemming is gegeven;
 • Camerabeelden;
 • Schoolgegevens en studievoortgang;
 • Gegevens omtrent het welzijn van de leerling (incl. medische gegevens op eigen verzoek);
 • Gegevens verzameld uit cookies (IP-adres en type apparaat) - zie Cookieverklaring;
 • Overige persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt via de website;

Waarom wij uw gegegevens of de gegevens van uw kind verwerken

Wij mogen alleen de persoonsgegevens verwerken die wij nodig hebben. Dit betekent dat wij van tevoren een doel en een rechtmatige grondslag moeten vaststellen. Wij verwerken uw persoonsgegevens en de gegevens van uw kind voor de volgende doeleinden:

 • Het geven en organiseren van onderwijs:

In principe valt hier alles onder waardoor wij ervoor kunnen zorgen dat wij uw kind van goed onderwijs kunnen voorzien. Denk daarbij aan:

 • Het identificeren en inschrijven van leerlingen;
 • De studievoortgang bijhouden;
 • Verzuimregistratie van leerlingen bijhouden;
 • Voldoen aan onze wettelijke plicht - sommige gegevens verwerken wij omdat wij dat wettelijk verplicht zijn. Denk daarbij aan:
  • Voldoen aan belastingwetgeving;
  • Voldoen aan de vraag gegevens te verstrekken aan overheidsinstellingen.
 • Contact opnemen:

Wij houden u op de hoogte van de vorderingen van uw kind. Verder zullen wij bijvoorbeeld contact met u opnemen om u uit te nodigen voor ouderavonden, om u nieuwsbrieven toe te sturen of om u te bereiken wanneer uw kind ziek is.

 • Het beveiligen van onze school, medewerkers en leerlingen:

Wij maken gebruik van cameratoezicht ter bescherming van onze school, medewerkers en leerlingen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het opnemen van de camerabeelden en zullen deze beelden alleen raadplegen in geval van een incident conform het Camerabeleid.

 • Het gebruik van beeldmateriaal:

Als u of uw kind (indien hij/zij ouder is dan 16 jaar) toestemming heeft gegeven, kunnen wij beeldmateriaal maken en gebruiken voor verschillende doeleinden.

De grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw gegevens/de gegevens van uw kind alleen op basis van een van de volgende grondslagen:

 • De uitvoering van de onderwijsovereenkomst die we hebben gesloten;
 • De wettelijke verplichting om bepaalde gegevens te verzamelen en te bewaren;
 • Een gerechtvaardigd belang waarbij we een afweging maken tussen het belang van de school en het belang van u of uw kind;
 • Vitaalbelang in levensbedreigende (nood)situaties. Dit is een uitzonderingssituatie;
 • Toestemming voor bijvoorbeeld het maken van foto's. Indien uw kind onder de 16 is, kan u daar als ouder toestemming voor geven.

Bewaartermijnen

De door ons verzamelde persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan voor bovenstaande doeleinden noodzakelijk is en conform de wettelijke bewaartermijnen.

Wie ontvangen uw persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw kind

Wij geven uw persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw kind niet zonder reden door aan derden. De volgende partijen ontvangen in ieder geval uw gegevens of de gegevens van uw kind:

 • Magister;
 • Leerplichtinstantie;
 • DUO (Ministerie van Onderwijs);
 • Schoolarts; en
 • GGD;
 • Andere onderwijsinstellingen.

Met deze partijen hebben wij, indien wettelijk verplicht, een verwerkersovereenkomst of data-uitwisselovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst hebben wij afgesproken met welke doeleinden deze gegevens gebruikt mogen worden en op welke manier uw gegevens adequaat worden beveiligd.

Beveiliging

Het ECL vindt de beveiliging van persoonsgegevens belangrijk. Wij zorgen dat uw gegevens of de gegevens van uw kind bij ons goed beveiligd zijn en passen de beveiliging steeds aan indien nodig.

Uw rechten

Wanneer wij uw gegevens of de gegevens van uw kind verwerken, heeft u verschillende rechten waar u een beroep op kunt doen:

 • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens in te zien;
 • Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen, bijvoorbeeld indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht van bezwaar: u kunt in sommige gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken persoonsgegevens te verwijderen;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht om de persoonsgegevens te laten overdragen in een digitaal leesbaar standaardformaat naar een derde partij;
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken;
 • De mogelijkheid om toestemming in te trekken, wanneer persoonsgegevens verwerkt worden op basis van uw toestemming.

Een aantal van deze rechten kunt u als ouder/verzorger zelf uitoefenen in uw account op Magister. Overige verzoeken kunt u indienen via het ECL. De contactgegevens zijn te vinden onderaan deze privacyverklaring. Wij zullen binnen één maand op uw verzoek reageren. Bij een verzoek kunnen wij uw identiteit controleren, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet op de juiste manier verwerken, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Deze persoon controleert of uw school zich aan de privacywetten houdt.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de wettelijke toezichthouder. Deze toezichthouder is in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Eerste Christelijk Lyceum
Zuider Emmakade 43
2012 KN Haarlem

Voor algemene vragen en verzoeken omtrent privacy kunt u mailen naar: gegevensbescherming@iris-cvo.nl.

Onze Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via: scholen@ictrecht.nl.

Cookieverklaring

Op onze website gebruiken wij cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. In onderstaande tabel staat weergeven welke cookies precies worden geplaatst:

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn

Type

Functionele cookies

PHPSESSID

ecl.nl

Behoudt de status van de gebruiker gedurende het bezoek.

sessie

HTTP

Analytische cookies

_ga

ecl.nl

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

2 jaar

HTTP

_gat

ecl.nl

Gebruikt door Google Analytics om de verzoeksnelheid te verlagen.

1 dag

HTTP

_gid

ecl.nl

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

1 dag

HTTP

collect

google-analytics.com

Wordt gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker over apparaten en marketingkanalen.

sessie

Pixel

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij met de cookies doen. Daarom raden wij u aan om ook de privacyverklaring van de andere bedrijven te raadplegen.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige functies op onze website werken dan niet goed meer.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de bezoeker. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden.
 • Analytische cookies (via Google Analytics): hiermee kunnen wij zien hoe onze websitebezoekers zich gedragen, bijvoorbeeld welke pagina's ze bezoeken, hoeveel tijd ze op die pagina's doorbrengen en of er pagina's zijn die foutmeldingen geven. Wij maken gebruik van deze informatie om onze website en uw ervaring op onze website te verbeteren. Dit doen we onder meer door het voor u gemakkelijker te maken om te vinden waar u naar op zoek bent.
 • Marketing cookies: hiermee kunnen wij advertenties tonen die voor u relevant en aantrekkelijk zijn. Deze cookies maken het ook mogelijk om een pagina te delen via sociale netwerken zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Wij zullen deze cookies alleen plaatsen nadat u hier toestemming voor hebt gegeven.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van Google.

Cookies verwijderen en beheren

Mocht u toch iets willen veranderen in uw cookie-instellingen of de cookies op uw computer willen verwijderen, dan kan dat natuurlijk. Dit kan wel betekenen dat de websites waarvan u cookies op uw computer hebt staan, niet meer werken zoals u gewend bent. Hieronder kunt u per browser vinden hoe u cookies kunt wijzigen of verwijderen: