Ziek of absent

Ziek melden

a

Ouders melden hun kind 's ochtends vóór 8.15 uur ziek via Magister.

Leerlingen die ziek worden tijdens schooluren melden zich af bij een van de mediatheekmedewerkers (ECL-Kade) of bij de conciërge (ECL-Vaart). De leerling wordt daar gevraagd telefonisch contact te zoeken met zijn ouders.

Leerlingen moeten iedere schooldag opnieuw ziek gemeld worden door hun ouders/verzorgers.

Zie voor meer informatie het verzuimprotocol.

Overige absentmeldingen

Afspraken bij tandarts, fysiotherapeut, orthodontist etc., dienen zoveel mogelijk buiten schooltijd te worden gemaakt. Ouders kunnen een boodschap inspreken op het antwoordapparaat met vermelding van reden, datum en de verwachte uren waarop de leerling afwezig zal zijn. Het telefoonnummer hiervoor is: (023) 5319042 (keuzemenu). U kunt 24 uur per dag een boodschap inspreken op het antwoordapparaat.

Absenties kunnen vooraf ook door middel van een ingevulde en door de ouders ondertekende absentiekaart worden doorgegeven aan de mediatheekmedewerker (ECL-Kade) of conciërge (ECL-Vaart). Het laten zien van een afspraakkaart is dus niet toereikend.

a