Aanmelden brugklas schooljaar 2024-2025

a

Voor het schooljaar 2024-2025 verloopt de aanmeldprocedure in Zuid-Kennemerland (regio Haarlem) digitaal, via www.de-overstap.nl

Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen via de basisschool een inlogcode voor deze website. Vervolgens is de aanmeldweek van maandag 25 maart t/m zondag 31 maart.

Ouder(s)/verzorger(s) met kinderen die nu in groep 8 op een basisschool zitten buiten Zuid-Kennemerland kunnen contact opnemen de administratie om leerlingen aan te melden. Dat kan per e-mail: info@ecl.nl.

Belangrijke data

  • Maandag 25 maart-zondag 31 maart: Aanmelden via www.de-overstap.nl

  • Woensdag 10 april: Tussen 13:00 en 15:00 Mocht een leerling niet geplaatst zijn op het ECL, terwijl dat wel de school van eerste keuze was, dan worden ouder(s)/verzorger(s) telefonisch geïnformeerd.

  • Woensdag 10 april vanaf 15.00 uur t/m vrijdag 12 april 16:00: publicatie van de namen van de geplaatste leerlingen op de website van het ECL, mits toestemming van ouder(s)/verzorger(s).

  • Donderdag 11 april - vrijdag 12 april: Het ECL neemt contact op met de ouder(s)/verzorger(s) van de geplaatste leerlingen voor het verdere verloop van de inschrijving.

  • Maandagmiddag 22 april: moment van inschrijving. Ouders(s)/verzorger(s) ontvangen een uitnodiging om samen met kind de inschrijving op school definitief te maken.

  • Woensdagmiddag 26 juni: kennismakingsmiddag voor de nieuwe brugklasleerlingen. Vervolgens ook voor hun ouder(s)/verzorger(s).

Meer informatie

Privacy

Het ECL maakt bij verschillende gelegenheden filmopnames en foto's waarop leerlingen te zien zijn. Beeldmateriaal wordt gebruikt voor onderwijskundige doeleinden, maar ook voor wervingsmateriaal en andere schoolpublicaties. In sommige gevallen betreft het drukwerk, in andere gevallen gaat het om digitale beelden die via de website toegankelijk zijn. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Bij de start van het schooljaar kunt u via Magister toestemming voor geven tot gebruik van dit beeldmateriaal.

Het ECL is een academische opleidingsschool (AOS). Dit betekent dat het ECL meewerkt aan onderzoeken, verricht door studenten of vanuit onderzoeksinstituten, die relevant zijn voor school en opleiding. Ten behoeve van deze onderzoeken vullen leerlingen regelmatig vragenlijsten in. Het ECL en de onderzoeksinstituten gaan vanzelfsprekend zorgvuldig om met deze gegevens.