Onderbouw / bovenbouw

Het ECL is een scholengemeenschap met een havo-, atheneum- en gymnasiumklassen.

a

Afhankelijk van het basisschooladvies worden leerlingen in de havo/vwo-, atheneum- of gymnasiumbrugklas geplaatst. Het ECL kent een tweejarige brugklasperiode. Dat wil zeggen dat leerlingen twee jaar lang op hetzelfde niveau les krijgen. Na klas 2 stroomt de leerling door naar klas 3 van de havo, atheneum of gymnasium. Advisering naar vmbo-t betekent overstap naar een andere school, omdat het ECL dit type onderwijs niet aanbiedt.

Zowel het havo als het vwo kennen een onderbouw (brugklas, klas 2 en 3). De bovenbouw - ook wel tweede fase genoemd - van het havo bestaat uit klas 4 en 5 (eindexamenjaar). Het vwo kent een driejarige bovenbouw, klas 4, 5 en 6 (eindexamenjaar). Leerlingen in de bovenbouw hebben een aantal gemeenschappelijke vakken en een aantal vakken die bij het gekozen profiel horen. De mentoren en decanen begeleiden leerlingen bij hun keuze.

In de bovenbouw krijgen leerlingen te maken met schoolexamens. Wanneer deze plaatsvinden, de weging en de stofomschrijving, staat in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Leerlingen ontvangen een digitale versie die ook op SharePoint te vinden is.

Afdelingen

De indeling van de afdelingen is bewust niet gelijk aan de indeling onder- en bovenbouw. Door klas 3 en 4 in eenzelfde afdeling te plaatsen, wordt een 'knip' tussen de onder- en bovenbouw voorkomen.

a