3 en 4 atheneum/gymnasium

a

De teamleider van 3-4 V is Chantal Visser.

3 vwo

Naast het reguliere onderwijs, staan er voor 3 vwo ook vier TOP-weken op het programma. Tijdens deze weken nemen we de ruimte om het onderwijs anders te organiseren, waardoor er activiteiten ondernomen kunnen worden die in de reguliere lesweken niet zouden passen. In klas 3 kiezen leerlingen een profiel en vakkenpakket voor de bovenbouw (tweede fase). Daarom sluiten veel topweekactiviteiten bij dit thema aan. Daarnaast richten de TOP-weekactiviteiten zich ook in klas 3 op leeftijdspecifieke onderwerpen, samenwerken, het aanleren van zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid. Leerlingen gaan op meerdaagse excursie naar Lille of Keulen, afhankelijk van de moderne vreemde taal die een jaar later gekozen gaat worden. Tijdens de TOP-weken worden ook enkele toetsen afgenomen.

4 vwo

In klas 4 krijgen leerlingen specifieke vaardigheden aangeleerd die in de tweede fase van leerlingen verwacht worden, onder andere voor het maken van het profielwerkstuk.

Ook in 4 vwo staan er vier TOP-weken op het programma. Het project onderzoekend leren, verdeeld over twee TOP-weken, richt zich op de verwondering en op het verkennen van wat het betekent om onderzoek te doen.

In het kader van LOB bezoeken leerlingen een hogeschool en de universiteit. Leerlingen doen mee aan debatdagen en wonen een literaire middag bij.

Voor het vak CKV worden ook diverse activiteiten ondernomen, waaronder het bezoeken van toneelvoorstellingen en musea.

Daarnaast zijn er activiteiten die per vakkenpakket of gekozen profiel variëren, zoals gymnasiumactiviteiten of activiteiten specifiek gericht op leerlingen met een bètaprofiel. De modules, waarvoor leerlingen kunnen kiezen in semester 1b en 2a, 'tellen mee' voor het vak CKV. In 4 vwo beginnen alle leerlingen met het vak Literatuur.

Activiteiten

Veel leerlingen in 3, 4 vwo kiezen ervoor om deel te nemen aan bijzonder theateractiviteiten, de schoolkrant, het debatteam of zijn steun en toeverlaat voor nieuwe brugklasleerlingen in hun rol als brugklassupporter.