5 en 6 atheneum/gymnasium

a

De teamleider van 5-6 V is Karlijn van Dijk.

In klas 5 maken leerlingen een cultuurreis naar een buitenlandse stad. In het kader van deze reis worden de laatste opdrachten voor het vak CKV gemaakt. Leerlingen uit 5 vwo moeten kiezen voor een kunstmodule, daarnaast mogen ze ook nog - facultatief- een tweede module kiezen. Tot de vaste programmaonderdelen in klas 5 behoort ook de bedrijfsstage. Leerlingen zoeken zelf een stageplaats en lopen daar vervolgens in januari een week hun "snuffelstage". Daarnaast is er veel aandacht voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB).

In de bovenbouw krijgen leerlingen te maken met schoolexamens. Wanneer deze plaatsvinden, de weging en de stofomschrijving, staat in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Het PTA is op SharePoint te vinden.

Meer informatie over 6 vwo is te vinden bij 'Examenjaar'.