3, 4 en 5 havo

De teamleider van 3-4-5 H is Ariën Vink.

3 havo

In klas 3 kiezen leerlingen een profiel en vakkenpakket voor de bovenbouw (tweede fase).

4 havo

a
  • In klas 4 krijgen leerlingen specifieke vaardigheden aangeleerd die in de tweede fase van leerlingen verwacht worden, onder andere voor het maken van het profielwerkstuk.
  • In dit schooljaar lopen leerlingen twee dagen stage bij een bedrijf.
  • Leerlingen uit 4 havo volgen dit schooljaar één module en volgend schooljaar in 5 havo nogmaals één module.
  • 4 havo kent een grote instroom van leerlingen afkomstig uit 4 vmbo-t. Rond de vierde schoolweek gaan leerlingen een week naar Frankrijk waarbij kennismaking, groepsvorming, samenwerking en culturele vorming de leerdoelen zijn.
  • In 4 havo krijgen leerlingen te maken met schoolexamens. Wanneer deze plaatsvinden, de weging en de stofomschrijving, staat in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Dit PTA is te vinden op SharePoint.
  • Leerlingen uit het vierde jaar kunnen brugklassupporter worden.

5 havo

Informatie over 5 havo is te vinden bij 'Examenjaar'.
Elk jaar stroomt een aantal van onze leerlingen met een havo-diploma door naar 5 vwo. Meer informatie over de procedure alsmede het overstap-PTA staan op SharePoint bij 'Info voor leerlingen'.

a