Bètaprofilering

Bèta-lessen

a

Op ECL worden de bèta-lessen op elkaar afgestemd, om zo meer samenhang tussen de vakken te creëren en om naast de lessen een samenhangend aanbod van projecten, modules en excursies te ontwikkelen. Waar mogelijk en zinvol doe we dat in samenwerking met de kunstsecties.

Jet-Net School

Het ECL is een Jet-Net school. Jet-Net, het jongeren en Technologienetwerk Nederland, is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid.
Doel is havo- en vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en hen te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding.

a

Waternet

a

Het ECL is gekoppeld aan een nieuw Jet-Net bedrijf: Waternet. Dat betekent dat de lessen, de stagemogelijkheden en de mogelijkheden op het gebied van PWS-begeleiding door Waternet gecontinueerd en verder uitgebouwd kunnen worden. Waternet kan leerlingen een unieke leerervaring bieden.

Bètapartners

Het ECL is aangesloten bij Bètapartners, een netwerk van scholen in de wijde regio die samenwerken met hoger onderwijs instellingen en het bedrijfsleven om bèta-onderwijs uitdagender en interessanter te maken, voor leerlingen én docenten. Wat dat kan betekenen wordt zichtbaar gemaakt op de website it's academy die Bètapartners hiervoor heeft ontworpen.

Het doel van Bètapartners is vergelijkbaar met dat van Jet-Net: het onderwijs goed laten aansluiten bij het vervolgonderwijs en het beroepenveld. Doet Jet-Net dat in relatie met het bedrijfsleven, Bètapartners doet dat in nauwe relatie met instellingen voor hoger onderwijs: de VU, de UvA, Inholland en HvA.

a

GLOBE

globe

Het ECL is aangesloten bij GLOBE, een door NASA internationaal opgezet netwerk van scholen die onderzoek doen aan natuur en milieu in samenwerking met wetenschappers. De leerlingen/studenten doen zelfstandig onderzoek en leveren een bijdrage aan lopende onderzoeken in Nederland zoals bij het NASA, KNMI en RIVM. Zo raken ze betrokken bij wat er leeft.