Bètaprofilering

Bèta-onderwijs

a

Op het ECL zijn de bèta-lessen ingericht op verwondering, uitdaging en onderzoek. Veel lessen starten met een intrigerende demonstratie waarover het gesprek wordt aangegaan met de leerlingen. Op die manier wordt de interesse bij de leerlingen opgewekt en de theorie op een aantrekkelijke manier aangeboden.

Daarnaast zijn we dagelijks op zoek naar samenhang tussen de bètavakken. Dit is terug te zien in de op elkaar afgestemde lesprogramma's, maar ook in het aanbod van projecten, modules en excursies.

De beide profileringen (kunst en bèta) van het ECL zoeken elkaar op. Zo wordt er, waar mogelijk, samengewerkt met de kunstvakken en wordt er in de lessen ruimte gegeven aan de creativiteit van leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan etsen bij het vak scheikunde.

Jet-Net School

Het ECL is een Jet-Net school. Jet-Net, het jongeren en Technologienetwerk Nederland, is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid.
Doel is havo- en vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en hen te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding.

a

Waternet

a

Het ECL is gekoppeld aan een nieuw Jet-Net bedrijf: Waternet. Dat betekent dat de lessen, de stagemogelijkheden en de mogelijkheden op het gebied van PWS-begeleiding door Waternet gecontinueerd en verder uitgebouwd kunnen worden. Waternet kan leerlingen een unieke leerervaring bieden.

Bètapartners

Het ECL is aangesloten bij Bètapartners, een netwerk van scholen in de wijde regio die samenwerken met hoger onderwijs instellingen en het bedrijfsleven om bèta-onderwijs uitdagender en interessanter te maken, voor leerlingen én docenten. Wat dat kan betekenen wordt zichtbaar gemaakt op de website it's academy die Bètapartners hiervoor heeft ontworpen.

Het doel van Bètapartners is vergelijkbaar met dat van Jet-Net: het onderwijs goed laten aansluiten bij het vervolgonderwijs en het beroepenveld. Doet Jet-Net dat in relatie met het bedrijfsleven, Bètapartners doet dat in nauwe relatie met instellingen voor hoger onderwijs: de VU, de UvA, Inholland en HvA.

a

Collegetours

a

Elk jaar is er een breed aanbod van Collegetours voor onze bovenbouw bètaleerlingen, georganiseerd in samenwerking met vijf andere bètaprofielscholen. Een Collegetour is een excursie naar een bedrijf of instelling waarbij de leerlingen een college krijgen over een actueel onderwerp gevolgd door een rondleiding of opdracht. Voorbeeld van zo'n Collegetour is het bezoek aan het Instituut voor Milieu en Gezondheid waar de leerlingen een college krijgen over brandvertragers en hoe deze ons milieu en gezondheid beïnvloeden.

Girlsday

Girlsday is een dag speciaal voor meiden uit klas 2 met affiniteit met en interesse voor de bètavakken. Het is een excursie naar een bèta georiënteerd bedrijf waar een leuke afwisselende dag wordt georganiseerd. Het doel is de meiden te laten zien hoe leuk en breed de bètahoek eigenlijk is. Afgelopen jaar was de locatie voor deze excursie het Rijks Museum en Cisco Systems te Amsterdam.

a