Medezeggenschap en participatie

Het ECL heeft ouders als klankbord en meedenker nodig om de kwaliteit van het onderwijs mee vorm te geven.