Medezeggenschap

a

Ingevolge art. 3 van de Wet medezeggenschap op scholen is elke school voor voortgezet onderwijs verplicht een medezeggenschapsraad (mr) in te stellen. De mr bestaat uit een personeelsgeleding en een leerling- en oudergeleding. De vergaderingen zijn als toehoorder bij te wonen. De data van de vergaderingen staan in de jaarkalender.

Leden mr

De personeelsgeleiding van de mr (pmr) bestaat uit vijf docenten en een onderwijsondersteuner. De pmr komt wekelijks bijeen om te vergaderen over alle zaken die de school aangaan. Het betreft onderwerpen die op de agenda van de schoolleiding staan en onderwerpen die door het personeel zelf worden aangedragen. U kunt contact met hen opnemen via mr@ecl.nl.

Leden:

 • Chiara Arnts
 • Rens Goedknegt (gedeeld voorzitter)
 • Ruud Kleiss
 • Yvonne Prooij
 • Arno Raphaël (lid namens OOP)
 • Marcella Tuijn (gedeeld voorzitter & secretaris)
a
a

De leerling- en oudergeleding bestaat uit een evenredig aantal leerlingen en ouders.

De leerlingen:

 • Claire, 4 vwo
 • Jule, 5 vwo
 • Tibbe, 6 vwo

De ouders:

 • Tim van Amerongen
 • Ewald Rienks
 • Marloes van Zadelhoff