Examenjaar

Examen

a

Leerlingen sluiten hun schoolloopbaan af met een examen en verlaten het ECL met een diploma havo of vwo. Het examen bestaat uit twee delen: een schoolexamen en het centraal examen. Het gemiddelde van de behaalde cijfers is het eindexamencijfer. Het schoolexamen start in klas 4 havo/ 4 vwo en staat beschreven in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). In het examenjaar ronden de leerlingen het schoolexamenprogramma af (maart/april) en maken het centraal eindexamen (mei) met een inhaal- en herkansingsperiode in juni.

Het schoolexamenprogramma (PTA) en het ECLexamenreglement waarin alle regels rondom de examens staan, worden voor 1 oktober van het schooljaar digitaal aan leerlingen en ouders/verzorgers beschikbaar gesteld. Het ECLexamenreglement is ook op de website te vinden. Alle andere relevante informatie over het examen, met links naar belangrijke websites, staat in het 'goedbewarenstencil'. Dit document kunnen leerlingen digitaal raadplegen op SharePoint bij Informatie voor leerlingen.

Via onderstaande link komt u bij het examenreglement.

Leerlingen ontvangen aan het begin van het schooljaar uitleg over het PTA en het examenreglement van hun mentor én hun vakdocent. In april ontvangen leerlingen van de examencommissie gerichte informatie over het centraal examen.

Voor ouders/verzorgers zijn er in het examenjaar jaar twee informatieavonden: een aan het begin van het schooljaar en een in maart/april, gericht op de afronding van het schoolexamen en de periode van het centraal examen. De informatie die op deze avonden is gegeven, is terug te vinden op de website, achter de inlog voor ouders/verzorgers.

Profielwerkstuk en studiekeuze

a

Bij de start van het schooljaar werken de leerlingen intensief aan hun profielwerkstuk dat in de periode december-februari moet zijn afgerond.

In dit jaar kiezen leerlingen wat zij gaan doen na het ECL. Hierbij krijgen zij begeleiding van de decanen.