Decanaat / LOB

a

In samenwerking met de decanen wordt een LOB (loopbaanorientatie)-leerlijn aangeboden die in de brugklas start en die afgerond wordt wanneer de leerling in de eindexamenklas - door het LOB-programma gesteund - een studiekeuze heeft kunnen maken.

Met het simulatiespel "The real game" leven leerlingen uit klas 2 zich in diverse aspecten van het leven-na-school in. In klas 3 wordt tijdens de mentorlessen het kiezen van een profiel voor de bovenbouw begeleid. Er wordt aandacht besteed aan de tweede fase, de profielkeuze en vervolgstudie. Er zijn ouderavonden die LOB als thema hebben. Op deze avonden geven we ook aandacht aan de rol die ouders/verzorgers/verzorgers hebben bij het proces van de profielkeuze.

In de bovenbouw worden leerlingen begeleid bij het maken van hun studiekeuze: tijdens speeddate-avonden (met o.m. ouders/verzorgers) wordt kennis gemaakt met verschillende beroepen. Bedrijfsstages, proefstuderen, masterclasses en open dagen bezoeken helpen bij het maken van de juiste keuze. Lyceo helpt leerlingen bij het maken van een gegronde studiekeuze.

Informatie over het juiste vakkenpakket voor de gewenste studie is te vinden via onderstaande link 'van profiel naar studie'.