Modules en masterclasses

Leerlingen hebben verschillende interesses en talenten. Daarnaast is het belangrijk om in een andere groep dan de eigen klas samen te werken en activiteiten te ondernemen. Daarom wordt een deel van het onderwijs in de vorm van modules en masterclasses gegeven.

a

Voor de brugklassers bestaan de modules uit een onderdeel van het brugklastheater. Ze kunnen theater kiezen, maar ook beeldende vorming, muziek of techniek.

In klas 2 t/m 6 kunnen alle leerlingen kiezen voor modules of masterclasses. Het module-aanbod bestaat uit cultuur- kunst-, bewegings- en bètaonderwerpen. Al het aanbod raakt inhoudelijk of wat opzet betreft aan het creatieve profiel van de school. In de bovenbouw dienen alle leerlingen voor het vak CKV minimaal één kunstmodule of masterclass te volgen.