ECL +

Certificate of Proficiency in English

a

Het ECL biedt leerlingen de mogelijkheid om het Certificate of Proficiency in English (CPE) te behalen. Dit is een internationaal erkend certificaat dat belangrijk is voor de toegang tot en voorbereiding op (buitenlandse) universiteiten en in het bedrijfsleven.

CPE richt zich op de ontwikkeling van vier essentiële taalvaardigheden: spreken, schrijven, luisteren en spreken. De examens worden gedaan op deze vier onderdelen.

Het Cambridgeprogramma (CPE) start in klas 4. Selectie voor de deelname aan het CPE vindt plaats op basis van resultaten (minimaal een 8), motivatie en een sollicitatiebrief en -gesprek.

Het Cambridgeprogramma wordt begeleid door vakdocenten Engels van het ECL. De organisatie en cijferbepaling van de examens zijn in handen van een onafhankelijke instelling, de British Council. Er kan op drie momenten in het jaar examen worden afgelegd (december, maart en juni); leerlingen schrijven zich daar zelf voor in.

Talent (HB)

Voor leerlingen die in intellectueel opzicht meer aankunnen dan het reguliere programma biedt het ECL een aantal trajecten aan. In de onderbouw kunnen leerlingen meedoen aan een verbredingsproject waarbij gewerkt wordt met het Vooruitwerkklabboek. Leerlingen werken in een groep aan verschillende opdrachten waarbij de analytische, praktische en creatieve intelligentie worden aangesproken. Het gaat uiteindelijk niet zozeer om het resultaat als wel het nadenken over het hoe.

Daarnaast bieden we ook een traject aan voor onderpresterende begaafde leerlingen, leerlingen die mogelijk onder hun kunnen presteren door bijvoorbeeld motivatieproblemen. Deze leerlingen krijgen een programma (top-training) aangeboden dat tot doel heeft om -door een gestructureerde aanpak- in een kort tijdsbestek bij de basismotivatie van de leerling (terug) te komen.

Voortvloeiend uit het verbredingsproject in klas 1 en 2 kunnen leerlingen individueel of in kleinere groepjes ervoor kiezen om zelf een eigen project/onderzoek op te zetten onder begeleiding van een talentcoach.

In de bovenbouw kunnen de leerlingen die cognitief meer aankunnen een gepersonaliseerd traject volgen in de vorm van bijvoorbeeld versneld examen doen, examen doen op een hoger niveau of preclasses aan de universiteit volgen.

Hoogbegaafde leerlingen kunnen indien nodig een talentcoach toegewezen krijgen die kijkt welke begeleiding passend is voor de leerling. De coach kan helpen bij schoolse vaardigheden indien nodig of ondersteunen/begeleiden bij een eigen project of onderzoek.

a

Masterclass

a

Het ECL heeft aparte groepen waarin leerlingen hun bijzondere talent en interesse kunnen tonen en toepassen: de masterclasses. Leerlingen kunnen auditie doen of ze worden ervoor uitgenodigd. Deze klassen zijn heel geschikt voor leerlingen die er later hun beroep van willen maken. Leerlingen met veel aanleg voor en interesse in theater nemen deel aan deze groep, die een eigen voorstelling maakt onder leiding van de ECL-regisseurs.