ECL +

Certificate of Proficiency in English

a

Het ECL biedt leerlingen de mogelijkheid om het Certificate of Proficiency in English (CPE) te behalen. Dit is een internationaal erkend certificaat dat belangrijk is voor de toegang tot en voorbereiding op (buitenlandse) universiteiten en in het bedrijfsleven.

CPE richt zich op de ontwikkeling van vier essentiële taalvaardigheden: spreken, schrijven, luisteren en spreken. De examens worden gedaan op deze vier onderdelen.

Het Cambridgeprogramma (CPE) start in klas 4. Selectie voor de deelname aan het CPE vindt plaats op basis van resultaten (minimaal een 8), motivatie en een sollicitatiebrief en -gesprek.

Het Cambridgeprogramma wordt begeleid door vakdocenten Engels van het ECL. De organisatie en cijferbepaling van de examens zijn in handen van een onafhankelijke instelling, de British Council. Er kan op drie momenten in het jaar examen worden afgelegd (december, maart en juni); leerlingen schrijven zich daar zelf voor in.

Verbreding

Het verbredingsproject is bedoeld voor goed presterende leerlingen die "gemakkelijk" kunnen leren. Deelnemers aan het verbredingsproject werken aan een serie opdrachten, die door het Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek (CBO) zijn ontwikkeld.
In klas 1 en 2 zijn de verbredingslessen groepsbijeenkomsten. In klas 3 en hoger wordt ook steeds in groepsverband gewerkt. Dan ligt het initiatief veel meer bij de leerling. Die kan meedoen aan de Maker+Klas, Fab Lab, het Strandbeestenlab of hij/zij kan kiezen om in groepsverband aan een eigen, meer individueel project te werken.

a

Masterclass

a

Het ECL heeft aparte groepen waarin leerlingen hun bijzondere talent en interesse kunnen tonen en toepassen: de masterclasses. Leerlingen kunnen auditie doen of ze worden ervoor uitgenodigd. Deze klassen zijn heel geschikt voor leerlingen die er later hun beroep van willen maken.

We hebben vier masterclasses:

 • Film
  In deze masterclass maken leerlingen films met professionele apparatuur. Ze werken bijvoorbeeld voor RTV Noord Holland en voor S-Tv. De ECL-filmgroep heeft een eigen Vimeo videokanaal.
 • Theaterfotografie
  Leerlingen van deze klas maken onder andere de foto's van de voorstellingen en concerten, maar ook voor de posters die in de masterclass Design worden ontworpen. Foto's worden in school geëxposeerd op groot formaat.
 • Grafisch ontwerpen
  In deze digitale designklas worden de posters en flyers ontworpen die voor allerhande toepassingen op school worden gebruikt.
 • Theater
  Leerlingen met veel aanleg voor en interesse in theater nemen deel aan deze groep, die een eigen voorstelling maakt onder leiding van de ECL-regisseurs.

Discover!

Er is een groep (hoog)begaafde leerlingen die prestaties leveren die niet in overeenstemming zijn met hun mogelijkheden (onderpresteerders). Discover! is een programma met als doel onderpresterende leerlingen tot beter presteren te brengen. Deze leerlingen volgen een speciaal traject van 5 tot 7 bijeenkomsten. Daarna zullen de leerlingen uitgenodigd worden om op gezette tijden "opfrisbijeenkomsten" bij te wonen.

a