Scholierenverkiezingen van de gemeenteraad

vrijdag 18 maart 2022
a

Op 14 maart hebben alle leerlingen van het ECL kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze scholierenverkiezing is georganiseerd door de sectie maatschappijleer samen met leerlingen uit 4havo en 5vwo.

In de kantine was het een komen en gaan van leerlingen. De leerlingen in de brugklas hebben in TOP-week 3 gestemd als onderdeel van het project Politiek. Het is belangrijk om leerlingen al vroeg kennis te laten maken met wat politiek inhoudt en op welke wijze het nu en later invloed heeft op je leven. En hoe je als burger zelf invloed hebt.

Uiteindelijk hebben 415 leerlingen de weg naar de stembus gevonden.