Gymnasium op pad

vrijdag 19 november 2021

Gymnasium op pad

a

Afgelopen week heeft een deel van ons gymnasium zich buiten het schoolgebouw begeven!

Gymnasium 5 en 6 is dit jaar bezig met de verhalen van de Ilias van Homerus. We hebben de voorstelling Trojan Wars bezocht, een geweldige theatermarathon met dans, toneel, rap en tussendoor eten en drinken!

Met de eerste klassen waren we vrijdagmiddag in Amsterdam bij het Allard Pierson museum, waar de leerlingen deels werden rondgeleid en deels zelf konden rondkijken. Onderweg van station naar museum werkten ze aan een vlog bij gebouwen en kunstwerken. De brugklassupporters van klas 4 waren ook gezellig mee.

Heerlijk om weer eens wat anders te doen dan alleen in een lokaal les krijgen en les volgen!