Aanmelding en inschrijving brugklas VO schooljaar 2021-2022

woensdag 17 maart 2021
a

99% van de leerlingen is geplaatst op een school uit hun top 5.

Net zoals vorig jaar is iedere leerling gevraagd om meerdere keuzes op te geven. Vanwege de coronamaatregelen hebben de scholen in het voortgezet onderwijs online-open dagen georganiseerd. Veel leerlingen hebben zich breed georiënteerd en hun top 5 van voorkeurscholen opgegeven.

Voor het schooljaar 2021-2022 hebben zich ruim 3.200 leerlingen op verschillende scholen in Zuid-Kennemerland aangemeld. Onder toezicht van een notaris is de plaatsingsprocedure uitgevoerd.

De gezamenlijke schoolbesturen kunnen melden dat 99% van de leerlingen zijn geplaatst op de school van hun top 5.

Voor 1% van de leerlingen geldt dat zij nog niet zijn geplaatst op een school van hun top 5. Deze leerlingen zijn vanmiddag 17 maart 2021 persoonlijk gebeld. Met hen zijn afspraken gemaakt om te komen tot een definitieve plaatsing op een school waar nog wel plaatsen beschikbaar zijn. Er is in principe voldoende ruimte bij verschillende scholen in de regio om uiteindelijk alle leerlingen te kunnen plaatsen.

Ook de leerlingen die geplaatst zijn, maar niet op de school van hun eerste voorkeur, zijn gebeld.

Vanaf 15.00 uur vandaag zullen alle scholen de namen van de geplaatste leerlingen (voor zover daar toestemming voor gegeven is) op hun website publiceren.

Medio juni wordt de 'regeling aanmelding en inschrijving' geëvalueerd. De ervaringen van ouders en leerkrachten worden hierbij meegenomen.