Bedrijfseconomie

dinsdag 26 januari 2021

ECONOMIE: 3 HAVO en 3 VWO

Marketingopdracht: bedenk een eigen product, maak een marketingplan en ontwerp een reclameposter of reclamefilmpje.

ECONOMIE: 4 HAVO

Twee economische experimenten: de leerlingen ervaren via een 'spel' hoe economisch gedrag, bijvoorbeeld samenwerken, tot stand komt in de praktijk.

BEDRIJFSECONOMIE: 4 HAVO

PO Ondernemingsplan: de leerlingen richten met een groepje een fictief bedrijfje op met een product en schrijven een ondernemingsplan, met nadruk op het marketinggedeelte (dit is dus een verdieping van de opdracht in 3 HAVO).

BEDRIJFSECONOMIE: 4 VWO

PO Interne Organisatie: een groepje van twee leerlingen brengt het organisatie- en personeelsbeleid van een bestaande organisatie in kaart. Ze gaan dus op bezoek bij een bedrijf en interviewen een personeelsfunctionaris of de algemeen directeur.

ECONOMIE: 5 VWO

Praktische opdracht: de leerlingen onderzoeken in een groepje (3-4 lln) een actueel economisch onderwerp uit een selectie van onderwerpen (bv. globalisering, problemen in het onderwijs etc.) en maken hier een bronnenonderzoek met zelf bedachte adviezen van.

BEDRIJFSECONOMIE: 5 VWO

PO Marketing: een groepje van twee leerlingen schrijven een adviesrapport over het marketingbeleid van een echt bestaande 'culturele eenmanszaak' in Haarlem of omgeving. Ze gaan op bezoek, interviewen de eigena(a)r(es) over het marketingbeleid en geven dan, op basis van de geleerde theorieën en eigen creativiteit, adviezen over hoe dit te verbeteren is.