Duits en cultuur

dinsdag 26 januari 2021
a

Uitwisselingsprojecten op het ECL kennen een lange traditie en steeds meer projecten op het ECL staan in het teken van 'Internationalisering'. De sectie Duits organiseert vanaf dit schooljaar in 3 vwo en 3 havo twee uitwisselingsprojecten (Viersen in Duitsland en Sofia in Bulgarije). Een buitenlandse reis waarbij je bij jouw partner enkele dagen in huis bent is niet alleen goed voor jouw Duits en Engels. Je leert een andere cultuur kennen: hoe gaat het er in een Duitse school aan toe, wat zijn de gebruiken bij Duitsers thuis. En dat je niet alleen de verschillen ziet tussen Nederlandse en Duitse jongeren maar na verloop van tijd vooral de overeenkomsten, draagt vooral bij aan het begrip voor elkaar.

Klas 2 doet mee aan een stedenproject. Leerlingen ontwerpen een digitale reisbrochure door een stad van hun keuze.

In de bovenbouw verdiept de leerling zich in poëzie en korte verhalen in het project 'Tel tot 10'. In de vijfde klas het draait het om het Interbellum in het project 'Jaren 20' waarbij de focus ligt op architectuur, literatuur en muziek.

Op dit moment wordt in de lessen Duits van 4 vwo een onderzoek gedaan waarin Duitse poëzie samen met muziek aangeboden wordt. Veel poëzie is op muziek gezet en kan voor dit doel gebruikt worden. Leerlingen lezen eerst een Duits gedicht en luisteren dan naar oude of moderne liederen waar hetzelfde gedicht op muziek is gezet. Zij beantwoorden tijdens en na het lezen en luisteren vragen over het gedicht/lied. Volgens vooronderzoek en waarneming van de docente Duits in de afgelopen 7 jaar blijkt dit de motivatie van de leerlingen te vergroten.

In dit nieuwe onderzoek wordt de aanvullende vraag gesteld of de inzet van muziek bij een gedicht niet alleen maar het plezier van de lessen verhoogt maar ook daadwerkelijk ter vergroting van tekstbegrip kan bijdragen en of muziek kan helpen om de diepere lagen uit een gedicht beter te begrijpen.

De volgende onderzoeksvraag wordt gesteld:

In hoeverre leidt de inzet van poëzie op muziek tot een groter tekstbegrip?

1 Helpt muziek om de sfeer (emotie) van poëzie beter te begrijpen?

2 Helpt de muziek om leerlingen de hun onbekende woorden uit de tekst te vertalen?

De uitkomsten van het onderzoek zullen aan het einde van dit schooljaar gepubliceerd worden.

a