NLT & kunst

dinsdag 19 januari 2021
a

Robotica 6 vwo
Creatief denken, programmeren van een robot, een auto die zelf een weg door de ruimte kan vinden. De robot moet dus objecten leren kennen.
Er zijn twee paden: een is uitgestippeld, ander is met twee filmpjes zelf uitzoeken welke weg je inslaat. Docent is coach. Leerlingen weten dan al goed wie ze zijn en hoe ze willen werken, dus ze kunnen heel goed keuzes maken voor welk pad. Creatieve denkers komen met een ander eindproduct er zijn meerdere wegen naar Rome. Als je echt begrijpt hoe je de auto moet laten rijden, dan kun je ook andere toevoegingen doen. Het gaat erom om code te begrijpen en daar creatief mee om te gaan.

Van Gogh 4 havo
We kijken vooral naar verf. Wat is verf? Wat is pigment? Wat is kleur? Op molecuul niveau, licht, op welke golflengtes wordt licht geabsorbeerd? Andere worden niet geabsorbeerd. Hoe werkt je oog, wat ziet je oog. We kijken ook naar de eigenschappen van verf, en de eigenschappen van pigment moleculen, dat ze op een gegeven moment hun kleur kunnen verliezen, en hoe kan dat dan? Waarom gaat het molecuul kapot als het lang in de zon hangt, of als het UV opvangt? Wat gebeurd er dan met die verkleuring? Met die kennis kun je kijken naar een schilderij van van Gogh, je gaat daarover nadenken en je weet welke verfsoorten wie heeft gebruikt, hoe kan je dan terugkijken naar zijn werk?

a
a

Het schilderij van de slaapkamer van van Gogh heeft een vrij sterk contrast in geel en blauw, maar ze leren in de module dat van Gogh van de contrasterende kleuren was en tegenover geel staat niet blauw maar paars. Uit onderzoek ik gebleken dat er toch naar alle waarschijnlijkheid Paars is gebruikt. Je leert op een andere manier naar die werken kijken.
Leerlingen gaan met pigmenten aan de slag, zoals van Gogh dat ook deed, ze maken zelf verf en maken daarna hun eigen van Gogh.