Geschiedschrijving

s

Cover van de jubileumglossy

Toen de school in 1993 75 jaar bestond is de geschiedenis van de school in een boek beschreven. In vervolg hierop is in november 2018, toen het ECL 100 jaar bestond, een jubileumglossy over de laatste 25 jaar verschenen. Een breed scala aan onderwerpen komt hierin aan bod, aan de hand van bijdragen van verschillende schrijvers en herinneringen van oud-leerlingen en oud-docenten.