Geldinzamelactie school in Kenia

Het mooiste cadeau dat je kunt krijgen, is de blik op het gezicht van iemand die je iets cadeau geeft.

a

Om te vieren dat het ECL 100 bestaat is op meerdere momenten in het jaar door leerlingen geld ingezameld voor een school in Kenia.

Het ECL wil meehelpen om dromen van Keniaanse kinderen waar te maken. Als je aan Keniaanse kinderen vraagt wat zij willen worden, dan antwoorden ze steevast "dokter", "verpleegster" of "onderwijzer". In de praktijk zal dit voor 99% van de platttelandskinderen altijd een droom blijven omdat er in Kenia buiten de stad simpelweg geen behoorlijk onderwijs is. Daarom wil het ECL helpen door mee te bouwen aan een nieuwe school. Is dat niet ons mooiste lustrumcadeau?

We werken samen met de kibet4kidsfoundation, een organisatie van een Nederlands/Keniaans gezin bestaande uit Hugo van den Broek en Hilda Kibet. Beiden zijn voormalig internationale marathonlopers en wonen in het gebied rond Iten, dat ook wel de 'wieg van de atletiek' wordt genoemd. Beiden zetten zich in voor een beter bestaan van Keniaanse kinderen en garanderen dat 100% van onze inleg ook daadwerkelijk naar 'ons' project gaat. Omdat wij ons project tevens hebben aangemeld bij Wilde Ganzen wordt iedere euro omgezet in €1,50.

Iedereen binnen het ECL wordt opgeroepen om volgend schooljaar in actie te komen en individueel of in groepsverband een actie te starten. Tijdens de sportmanifestatie aan het einde van het schooljaar zal de balans worden opgemaakt.

We hopen op ieders enthousiasme.

a