Erik en Bram winnen prijsvraag voor beste profielwerkstuk

woensdag 17 april 2019
a
Foto's: Hilde de Wolf

Afgelopen vrijdag hebben Erik en Bram uit 6 vwo de prijsvraag "Wie maakt het beste profielwerkstuk" gewonnen met hun profielwerkstuk Bindingsplekken eiwitten op DNA voorspellen met machine learning.

Deze prijsvraag wordt jaarlijks georganiseerd door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Het beste profielwerkstuk moet, om voor de prijs in aanmerking te komen, voldoen aan verschillende aandachtspunten. Om te beginnen moet de vraagstelling helder zijn. Er moeten goed onderbouwde conclusies worden getrokken en het traject moet logisch worden beschreven. Ook het gebruik van informatiebronnen hoort gevarieerd te zijn, dus het gebruik van internetbronnen alleen is niet voldoende. Boeken en publicaties zijn nog belangrijker en alle bronnen horen bij voorkeur op betrouwbaarheid te worden gecontroleerd. Vakoverstijgend onderzoek, originaliteit en vormgeving zijn ook belangrijk, net als het enthousiasme waarmee dit alles wordt opgeschreven.

Het juryrapport luidt:

"Bindingsplekken eiwitten op DNA voorspellen met machine learning is de titel van het profielwerkstuk dat Erik van der Plas en Bram van Heest van het Eerste Christelijk Lyceum schrijven. Bram buigt zich over de biologie achter het onderzoek terwijl Erik zich concentreert op de machine learning. Maar eerst wordt er door beide heren diep in de literatuur gedoken om zoveel mogelijk informatie te vergaren. Achteraf constateren ze dat er nog veel meer onderzoek gedaan had kunnen worden voordat ze het eigen onderzoek gingen opstarten. Men kan met behulp van geavanceerde technieken aflezen waar op het genetisch materiaal eiwitten zitten, die bijvoorbeeld het ontstaan van ziekten doorgeven. Met dit onderzoek hopen zij een model te ontwikkelen dat door middel van machine learning de locaties van specifieke eiwitten op basis van enkel de DNA-sequentie sneller kan voorspellen. Om via een HPC, een supercomputer, de berekeningen te kunnen maken wordt contact gezocht met het UMCU. Helaas is een kleine onoplettendheid oorzaak van de tegenvallende prestaties van het netwerk. Dat neemt niet weg dat er veel kennis is opgedaan tijdens het maken van dit moeilijke werkstuk, waarvoor wij veel bewondering hebben. De mooie wiskundige toelichting maakt het geheel supercompleet."

Dan van de Poll
PWS-begeleider

a