Gezonde schoolkantine

Onze school is een omgeving waar gezond eten vanzelfsprekend moet zijn omdat het bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak waardoor niemand zich buitengesloten of veroordeeld hoeft te voelen. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en niet over schoonheidsidealen. We vinden het belangrijk dat het aanbod in de kantine en automaten gezond is. Er is een gezonde schoolkantine volgens de richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Het is ons streven dat minimaal 80% van het assortiment bestaat uit betere keuzes, waaronder veel gezonde basisvoedingsmiddelen uit de Schijf van Vijf en maximaal 20% bestaat uit uitzonderingen, de extra's zoals koek, snoep, snacks. De kantine biedt in elke productgroep minstens een betere keuze en groente en fruit.

Op opvallende plaatsen bij de balie en in de automaten liggen de betere keuzes. Water drinken wordt gestimuleerd d.m.v. een goed bereikbare watertap.

We hebben geen frituur en we verkopen geen energiedrankjes in de kantine of automaten.

Met de cateraar hebben we afgesproken dat deze ieder jaar het aanbod controleert via de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteert. Als er nieuwe producten worden toegevoegd wordt er eerst gekeken of deze producten voldoen aan betere keuze/uitzondering criteria. We besteden elk schooljaar in de onderbouw aandacht aan gezonde voeding in de lessen en we houden ouders op de hoogte van het beleid omtrent eten en drinken op school. Middels lessen en voorlichting leren de leerlingen op school over gezond gedrag en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.