Lustrumkunstwerk

dinsdag 11 december 2018
a

Vanuit het idee, dat het bij een school niet gaat om de stenen van het gebouw maar om de mensen die er leren en werken, bedacht de sectie beeldende vorming eind vorige cursus dit project, waaraan alle ECL-leerlingen letterlijk hun kunstzinnige 'steentje' konden bijdragen.

Aan het begin van dit schooljaar kregen alle leerlingen een houten plankje van 15 x 15 cm met daarbij de uitdaging om daar in een bepaalde toegewezen kleur en met weerbestendige materialen een halfruimtelijke verbeelding op te maken.

Elke klasselaag kreeg zijn eigen kleur toegewezen om zo een regenboog-ordening te vormen, welke staat voor ons motto dat je op het ECL jezelf mag zijn, de acceptatie van iedereen ongeacht ras, gender, geloof etc.

De stijgende lijn waarin de rekken uiteindelijk zijn opgehangen staat voor de groei die je als leerling aan het ECL (of de middelbare school) doormaakt en dat komt ook terug in het kiemplantje dat in het lustrumlogo het middelpunt is en dat groeit op de stevige wortels van het 100-jarige Eerste Christelijk Lyceum!