Aanmelden leerlingen met extra ondersteuning

a

Leerlingen die intensieve onderwijs- en ondersteuningsbehoeften hebben, worden in een eerder stadium aangenomen en vallen buiten de reguliere aanmelding (en ook buiten een eventuele loting).

Informatie over de aanmeldingsprocedure voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte voor het schooljaar 2021-2022 kunt u verkrijgen bij Doenja Usmany, ondersteuningscoördinator.