Dyslexie en dyscalculie

a

Het ECL volgt het herziene overheidsprotocol dyslexie. Op het ECL geldt voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie het dyslexieprotocol. Samengevat komt het protocol neer op het volgende:

  • Alle leerlingen die een dyslexieverklaring van een BIG-geregistreerde orthopedagoog of psycholoog op dit gebied hebben, krijgen een dyslexiepas van het ECL.
  • Brugklasleerlingen die voor aanmelding op het ECL een dyslexieverklaring hebben, krijgen een dyslexiepas van het ECL.
  • Leerlingen bij wie gedurende hun ECL-loopbaan het vermoeden van dyslexie ontstaat, kunnen het advies krijgen van mentor of dyslexiecoördinator dit verder te laten onderzoeken, zie dyslexiebeleid hieronder. Met een officiële dyslexieverklaring krijgen ook deze leerlingen een dyslexiepas van het ECL.
  • De dyslexiepas biedt een aantal faciliteiten (in lessen en bij toetsen) en compensatie-/ dispensatiemogelijkheden (bijv. aangepast programma tweede moderne vreemde taal).

Leerlingen kunnen op school gebruik maken van het programma IntoWords, een tekst-naar-spraakprogramma.