CLV

a

De CLV (Christelijke Lyceïsten Vereniging, opgericht in 1938) wil het contact tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en medewerkers van het ECL versterken.

Twee docenten begeleiden de leerlingen om zelfstandig evenementen en feesten organiseren. Leerlingen wijzen zelf een voorzitter, secretaris, penningmeester aan.

Aan het begin van het schooljaar is er een brugklasfeest; later in het schooljaar is er een galafeest voor de bovenbouw. De feesten voor de klassen 2 en 3 en de drie andere schoolbrede feesten hebben elk jaar een ander thema.

De CLV organiseert met Valentijn een rozenactie, met Sinterklaas en Kerst worden er oactiviteiten georganiseerd.