CLV

a

De CLV (Christelijke Lyceïsten Vereniging, opgericht in 1938) wil het contact tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en personeel van het ECL versterken. De begeleiding is erop gericht de leerlingen zelfstandig evenementen te laten organiseren. Er is een voorzitter, secretaris, penningmeester en er zijn allerlei subgroepen, om de verschillende onderdelen van een evenement goed te regelen.

Aan het begin van het schooljaar is er een brugklasfeest; later in het schooljaar is er een galafeest voor de bovenbouw. De feesten voor de klassen 2 en 3 en de drie andere schoolbrede feesten hebben elk jaar een ander thema.

De CLV organiseert met Valentijn een rozenactie.