Vakken

In de schoolgids staan de lessentabellen en is meer informatie te lezen over de verschillende vakken. Hieronder zijn er een paar uitgelicht.

Les in kunst en CKV

a

Voor elke leerling is er de keuze om een kunstvak in het examenpakket op te nemen: muziek of beeldende vorming. Het vak heeft een praktisch en een algemeen theoretisch gedeelte met kunstbeschouwing en kunst- en cultuurgeschiedenis.

Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) is de algemene variant. Dit vak wordt door alle leerlingen van havo en vwo gevolgd. In de onderbouw is het vak CKV-junior geen apart vak maar geïntegreerd in projecten. Voor gymnasiumleerlingen is de (klassieke) culturele vorming geïntegreerd in de lessen latijn en Grieks.

Bij CKV bezoeken de leerlingen een groot aantal culturele activiteiten in Haarlem en daar buiten (theatervoorstellingen, concerten, exposities, dansvoorstellingen, films, etc.). Daarvan doen de leerlingen verslag met behulp van kunstwijzers. De kunstmentoren en CKV-docenten begeleiden de leerlingen bij hun keuzes en bij de verslaggeving. Een belangrijk onderdeel is de CKV-module. Deze kiezen de leerlingen in klas 4 en/of 5. De leerlingen kunnen kiezen uit verschillende kunstvormen als beeldhouwen, mode, grafisch ontwerp, een videofilm maken, een filmanimatie maken, fotograferen en het bewerken van foto's. De resultaten worden getoond op de CKV-en muziekpresentatie momenten.

Literatuur

Boeken lezen hoorde altijd al bij school, maar hoe organiseer je het aanbod van literatuur zo, dat het een ereplaats krijgt in het schoolleven van de leerlingen? Hoe maak je het een alomvattend levensvak, dat leerlingen niet alleen iets bijbrengt over de verhalen die auteurs hebben opgeschreven, maar ook over de wereld, andere culturen, filosofische denkbeelden en vooral: zichzelf, het meest boeiende onderwerp voor een tiener? Leeftijdgenoten, die zijn ook interessant. Praten met klasgenoten, over boeken waarin herkenbare of verontrustende dingen staan. Dat raakt aan het wezen van de mens.

Ons nieuwe vak Literatuur is een apart vak waarin literatuur in vertaling gelezen mag worden, waardoor we kunnen uitbreiden naar Japanse en Spaanstalige boeken. Hoe mooi is het om voor de leerlingen een totaalvak te maken, waarin ook links gelegd worden met kunst, met geschiedenis en met ckv? Aansprekende opdrachten moeten de leerlingen actief houden, praten over de boeken scherpt de geest; het gesprek over literatuur leidt tot productieve uitwisseling van ideeën en zienswijzen.

a

Muziek

a

In de onderbouw volgen alle leerlingen muziekles. In de tweede helft van leerjaar 3 wordt een aparte klas gevormd met leerlingen die muziek als examenvak willen kiezen. Zo maken ze kennis met het examenprogramma.

Het examenvak muziek begint in 4 havo en 4 vwo. Het bestaat uit meerdere onderdelen:

  • veel met elkaar muziek maken, in verschillende samenstellingen (van duo tot ensemble, van popgroep tot strijkkwartet) en verschillende stijlen (van Renaissance tot Reggae en verder)
  • kennis over de muziekgeschiedenis (van Middeleeuwen tot Hiphop en verder)
  • muziekleer
  • solfège (gehoortraining).

Rekenen

Waarom rekenen? Rekenen is net als lezen en schrijven een basisvaardigheid om je te kunnen redden in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan omgaan met geld, rekenen met tijd en procenten. Aan het einde van de middelbare school verwachten we dat je het niveau 3F hebt, waarbij de F staat voor functioneel.

Een tijd geleden is het ECL gestart met rekenonderwijs, omdat er een rekentoets was ingevoerd door de overheid. Inmiddels is de landelijke rekentoets afgeschaft en alleen leerlingen die op de havo geen wiskunde kiezen in hun profiel, zijn verplicht de rekentoets te maken. Het cijfer wordt dan vermeld op je eindlijst.

Toch wil het ECL dat het rekenniveau gewaarborgd blijft en dat jij als leerling moet laten zien dat je dat niveau beheerst. Hiervoor maak je twee keer in het jaar een rekentoets. Als je een voldoende hebt, krijg je een vrijstelling voor de opdrachten. Bij een onvoldoende ga je aan de slag met wekelijkse opdrachten. Rekenen moet een bijdrage leveren aan je functioneren in de maatschappij of ondersteunend zijn aan een ander vak waar gerekend wordt. Rekenen is immers breed toepasbaar bij veel schoolvakken. Denk aan: wiskunde, science (natuurkunde/scheikunde), economie en biologie.

Science en NLT

a

In de brugklas starten de leerlingen met drie exacte vakken: wiskunde, biologie en science. Het vak science wordt in klas 3 gesplitst in de vakken natuurkunde en scheikunde.

In de bovenbouw is het profielvak NLT (natuur, leven en techniek) een combinatievak van voornamelijk bètamodules.

Sport/lichamelijke opvoeding

Naast cultuur en bèta, neemt sport ook een belangrijke plaats in op het ECL. Op ECL-Kade zijn twee gymzalen en we sporten op de velden van voetbalclub Alliance. Er worden ook lessen gegeven op de ijsbaan, in het zwembad, bij de klimmuur en sportschool Kenamju. Verder doen we mee aan landelijke en interscolaire toernooien en organiseren we voor elk leerjaar een binnen- en een buitensportdag.

Voor brugklassers zijn er elk jaar zomersportclinics op het Zandvoortse strand. In de bovenbouw kiezen de leerlingen zelf sportonderdelen (SOK-lessen). Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen uit suppen, Aikido en yoga. Op deze manier maken leerlingen kennis met verschillende sporten. Elke leerling volgt acht tot twaalf blokken en elk blok bestaat uit vier lessen.

Leerlingen uit de bovenbouw organiseren en begeleiden de sportdagen van de onderbouwleerlingen. Omdat het vak lichamelijke opvoeding ook gaat over samenwerken, omgaan met winnen of verliezen en hulpvaardigheid komt het vak terug bij diverse projectonderdelen tijdens de TOP-dagen.

a