Kwaliteit

Een goede school biedt leerlingen de kans om zich te ontwikkelen en op het eigen niveau optimaal te presteren. Daartoe biedt de school een veilige en prettige sfeer, een goede begeleiding en gekwalificeerd personeel.

Kwaliteit van het onderwijs

a

Het verzorgen van goed onderwijs is de primaire taak van het ECL. Iedereen die hierbij betrokken is (personeel, leerling, ouder) heeft een eigen rol in het behouden en verbeteren van goed onderwijs. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van beleid en de zorg voor uitvoering van goed onderwijs ligt bij de schoolleiding en de teamleiders.

Werken aan verbetering

Het ECL werkt systematisch aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij stellen wij de volgende vragen:

  • Doen we de goede dingen?
  • Doen we de dingen goed?
  • Hoe weten we dat
  • Wat gaan we doen

Meer informatie is te lezen in het kwaliteitsbeleidsplan van het ECL.

a

Meer informatie

a

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van ons onderwijs. Via de website Scholen op de kaart leggen scholen verantwoording af over het gevoerde beleid en de resultaten. Daarnaast biedt deze site de mogelijkheid scholen met elkaar te vergelijken. Enquêtes worden afgenomen via Kwaliteitscholen.nl.