Missie en visie

Het ECL verbindt, bereidt leerlingen voor en stimuleert.

Het ECL

gebouw
  • verbindt door aandacht, respect en ruimte voor verschillen
  • bereidt leerlingen voor op een kansrijke en verantwoordelijke rol in de complexe, pragmatische samenleving van de nabije toekomst
  • stimuleert leerlingen hun talenten optimaal te ontwikkelen in een leeromgeving die vrijheid biedt en betrokkenheid verlangt.

Het ECL biedt een creatieve en veilige context voor verwerving van kennis en vaardigheden door leerlingen en medewerkers. Het besef dat onderlinge verschillen net zo belangrijk zijn als de overeenkomsten, is bepalend voor het klimaat van tolerantie en respect. In ons onderwijs doen we recht aan verschillen. Leerlingen met verschillende talenten verdienen verschillende leerroutes.

Creatief
cps

De cultuurprofielschool ECL verbindt leren aan cultureel bewustzijn: weten waar je vandaan komt en verbeelden waar je naar toe kunt. Waarneming, verwondering en verbeeldingskracht zijn startpunt voor de kennis van de toekomst.

Identiteit

Actief deel uitmaken van een samenleving die voortdurend verandert vraagt om een solide persoonlijk fundament en maatschappelijke betrokkenheid. Onze overtuiging is dat persoonlijke ontplooiing niet ten koste mag gaan van anderen, maar moet bijdragen aan de ontwikkeling van een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt.

Identiteit