Missie en visie

'Leren vanuit verwondering en recht doen aan verschillen'

Missie

gebouw

Het ECL is voor leerlingen en medewerkers een leer-, leef- en werkgemeenschap, waar vanuit vertrouwen en respect voor elkaar gewerkt wordt. Op het ECL helpen we leerlingen niet alleen cognitief extra stappen te zetten, maar krijgen ze ook de kans om verder te groeien op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Onze school probeert iedere dag eigentijds onderwijs aan te bieden, dat aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen waar wij middenin staan.

Wij geloven dat in iedere leerling een waardevol, uniek en persoonlijk talent aanwezig is. Dat aangeboren individuele talent moet worden ontdekt en ontwikkeld middels leren vanuit verwondering. Het ECL wil recht doen aan verschillen.

Identiteit ECL: kunst- en cultuurschool met bètaprofilering

Het ECL is een kunst- en cultuurschool met bètaprofilering. Het ECL is aangesloten bij het landelijk netwerk van CultuurProfielScholen en bij Bètapartners. Creativiteit en exacte kennis samenbrengen ziet de school als de belangrijke mogelijkheid om eigentijds onderwijs te bieden. Onze tijd vraagt niet om statische kennis maar om dynamische toepassing. Vanzelfsprekend speelt ook hier verwondering naast verbeelding en creativiteit in die dynamiek een belangrijke rol. In gesprek met elkaar gaan we op zoek naar een eigentijdse invulling van onze identiteit en koppelen we dit aan thema's als burgerschap, cultuur en duurzaamheid.

Creatief

Visie op leren

cps

Verwondering geldt als sterke basis voor het wekken van de intrinsieke motivatie van onze leerlingen om tot leren en ontwikkeling te komen.

Op het ECL zien we onze leerlingen niet alleen als consumenten van kennis, maar ook als personen die zich ontwikkelen. Middels het creëren van een verwonder- en vraagcultuur i.p.v. een antwoordcultuur activeren en motiveren wij leerlingen om hun eigen leer- en ontwikkelproces ter hand te nemen.

Bekijk via de links hieronder onze schoolgids, het schoolplan en de brugklasbrochure.