IRIS

Het ECL is onderdeel van IRIS, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in de regio's Haarlem, Haarlemmermeer en Amstelland-Meerlanden.

a

Aangesloten bij IRIS zijn Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp (Hoofddorp), Eerste Christelijk Lyceum en International School Haarlem (Haarlem), Herbert Vissers College (Nieuw-Vennep), RKSG Thamen (Uithoorn), Haemstede-Barger Mavo (Heemstede) en Kaj Munk College (Hoofddorp). Samen verzorgen deze zeven scholen het onderwijs voor ruim 7000 leerlingen.

IRIS kent een eenhoofdig college van bestuur en een raad van toezicht. Het college van bestuur geeft leiding aan de organisatie en wordt daarbij ondersteund door een kleine staf. De schoolleiders vormen samen met de bestuurder het managementteam van IRIS. Het bestuursbureau is gevestigd in Heemstede.

Het leren van morgen

Elke IRIS-school heeft een eigen identiteit en een uniek profiel. Op bestuursniveau bundelen zij gezamenlijk hun krachten. Veiligheid, invloed, aandacht en kwaliteit zijn leidende begrippen die ten grondslag liggen aan de ambities die IRIS voor de toekomst heeft geformuleerd. In haar toekomstbeleid Het leren van morgen vormen Schoolklimaat, Talent & Bekwaamheid, Leren en Ontmoeten de onderwerpen waar IRIS en haar scholen zich de komende jaren op zullen gaan richten.

IRIS en haar scholen staan open naar de omgeving en stimuleren de betrokkenheid van leerlingen, ouders en andere belanghebbenden. Leerlingen en docenten worden steeds meer partner in wat ze leren en hoe ze dat doen om zo niet alleen het beste in zichzelf, maar ook in elkaar naar boven te halen. IRIS staat voor Het leren van morgen.

a