Mentor, docent, brugklassupporters

De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding. Naast de mentor hebben alle brugklassen hun eigen brugklassupporter.

Mentor en docent

a

Het ECL gaat uit van integrale leerlingbegeleiding: elke docent en medewerker van de school begeleidt de leerling.

De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding en is de verbindende schakel tussen ouders/verzorgers en school. Bij vragen over de voortgang van uw kind, of zijn of haar welbevinden, kunt u zich richten tot de mentor. De vakdocent kunt u benaderen met vakinhoudelijke vragen.

De teamleider zorgt voor onderlinge afstemming en communicatie tussen de docenten en mentoren en voor de communicatie met ouders. Voor vragen die het docent- of mentorschap overstijgen kunt u terecht bij de teamleider.

Een belangrijke taak van de mentor is de sturing en begeleiding van het groepsproces in de klas. Verder wordt in de mentorles aandacht geschonken aan planning, leren-leren en sociale vaardigheden. De mentor voert individuele gesprekken met leerlingen. De individuele leerlingbegeleiding loopt het hele schooljaar (liever gezegd: de hele schoolloopbaan) door.

Brugklassuporter

Bij de overstap van de basisschool naar de middelbare school kunnen de brugklasleerlingen wel wat extra hulp gebruiken. Daarom hebben alle brugklassen naast de mentor hun eigen brugklassupporters.

Ouderejaarsleerlingen hebben als brugklassupporter een belangrijke rol in de begeleiding van onze brugklasleerlingen. Het hele jaar zijn deze supporters behulpzaam bij allerlei activiteiten en zijn ze een laagdrempelige vraagbaak voor de (ouders/verzorgers van) brugklasleerlingen. De brugklassupporter gaat ook mee op excursie.

Leerlingen uit klas 4 mogen solliciteren naar deze functie.

a