TOP-weken en projecten

Tijdens de TOP-weken worden, naast bredere vakkennis, veel vaardigheden aangeleerd. De leerlingen leren samenwerken, hun zelfstandigheid vergroten en reflecteren.

a

Het ECL vindt het belangrijk dat tijdens de lesweken alle rust en aandacht is voor de lessen en het leren. Aan de andere kant zijn we een bruisende school waarin we met onze activiteiten leerlingen meer willen meegeven dan in de normale lessituatie mogelijk is. Om de kerndoelen recht te doen, kiezen we niet voor oriëntatiegebieden zoals mens en maatschappij, maar voor vaksamenhang in projecten. De projecten vinden plaats in de TOP-weken (toets-, onderzoek- en projectweken).

Projecten

In de brugklas nemen leerlingen deel aan het Eilandproject, dat gericht is op samenwerken. Leerlingen maken een eigen eiland met een eigen taal, kleding, economie en cultuur. Tijdens het project 'reflectie' leren leerlingen kritisch naar zichtzelf en naar elkaar te kijken.

Evenals in de brugklas hebben andere leerjaren projecten die samenhangen met de ontwikkeling van de leerling, zoals het project 'gezonde leefstijl' in klas 2 en het speeddate-project over beroepskeuze in klas 3 en hoger.

De CKV-Junioronderdelen en de Maatschappelijke stage (MaS) worden geïntegreerd aangeboden in de projecten van de onderbouw, evenals dat gebeurt met LOB (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding).

In klas 4 krijgen leerlingen specifieke vaardigheden aangeleerd die de tweede fase van leerlingen verwacht worden. Onderwerpen die aan bod komen zijn: hoe kom je aan informatie, hoe zet je een onderzoek op en welke technieken kun je gebruiken bij het presenteren van een werkstuk of onderzoeksresultaat. Een ander projectonderdeel is het ontwikkelen van vaardigheden die de leerlingen nodig hebben bij onder andere het maken van het profielwerkstuk.

a

Toetsen en schoolexamens

a

In de brugklas worden de toetsen verspreid over het jaar afgenomen. De week voor de zomervakantie is een toetsweek. De TOP-weken zijn helemaal ingeruimd voor meerdaagse projecten.

In klas 2, 3 havo en 2, 3, 4 atheneum/ gymnasium kent iedere TOP-week minimaal drie projectdagen. De overige dagen zijn ingeruimd voor toetsen. Aan het einde van het schooljaar is een toetsweek.

In de (voor) examenklassen worden meer TOP-dagen voor toetsing gereserveerd.