5 vwo & universiteit Utrecht – Een onderzoek aan katalyse

woensdag 8 mei 2019
a

Onze bètaleerlingen uit 5 5vwo hebben in de TOP-week van april een twee uur durend onderzoek uitgevoerd in samenwerking met studenten van de Universiteit Utrecht. Het onderzoek betrof de heterogene katalytische omzetting van methaangas tot koolstofdioxide. Methaan is een 25-35 keer sterker broeikasgas dan koolstofdioxide, deze omzetting is dan ook vanuit milieutechnisch oogpunt een hele interessante.

De leerlingen gebruikten voor deze omzetting katalysatoren van verschillende materialen: koper, platina en palladium. Niet bepaald de goedkoopste materialen. Met behulp van een mobiele gaschromatograaf, een analytisch instrument van zo'n €25.000, werd gemeten welke katalysator de meest gewenste omzetting realiseerde. De leerlingen moesten rekening houden met verschillende parameters zoals het rendement en de selectiviteit van de omzetten, maar natuurlijk ook de kostprijs van de katalysatoren.

Al met al een geslaagde praktische opdracht die de leerlingen in aanraking liet komen met wetenschappelijk onderzoek, studies én studenten van de universiteit. Daarnaast een mooie versterking van het onderwerp analyse bij scheikunde. Het is nu afwachten tot welke conclusies de leerlingen zijn gekomen in hun meetrapporten.

Roy Wiersma
Docent scheikunde