GGD-onderzoek naar gezondheid onder leerlingen klas 2 en klas 4

donderdag 28 september 2023
a

Hoe gaat het met de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren? Zijn ze gelukkig? Hebben ze stress? Drinken ze weleens alcohol en doen ze aan sport? En is dit veranderd in de tijd? Dit zijn enkele onderwerpen die worden onderzocht door de GGD'en en het RIVM met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Het onderzoek wordt afgenomen op bijna alle scholen voor het voortgezet onderwijs in onze regio.

Waarom dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van jongeren. Alle GGD'en in Nederland voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. Het onderzoek wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. Op deze manier kunnen we kijken naar ontwikkelingen in de tijd. De resultaten zijn halverwege 2024 beschikbaar en worden gebruikt om scholen en gemeenten te adviseren over gezondheid en gezondheidsbeleid. De school ontvangt een school-specifieke rapportage waarmee richting kan worden gegeven aan het gezondheidsbeleid op school. De gemeenten ontvangen een rapportage over gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren die in hun gemeente wonen. Daarnaast worden de resultaten van alle GGD'en samen gebruikt voor landelijk beleid om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Het onderzoek vindt plaats in de periode begin oktober tot eind november 2023. Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Is de privacy bij deelname gewaarborgd?

Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Zij vullen de vragenlijst in via een algemene link. Deze link is uniek voor elke school, zodat we weten op welke school de vragenlijst is ingevuld. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar naam, geboortedatum, adres of BSN-nummer De GGD vraagt wél de postcode, omdat de GGD de gegevens op wijk -en gemeenteniveau wil analyseren.

De GGD voldoet voor dit onderzoek aan de AVG wet- en regelgeving. In dit onderzoek worden voldoende maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld door het gebruik van een beveiligde website waar de leerlingen de vragenlijst invullen. Ook worden gegevens niet herleid tot één persoon. De school-, gemeente- en landelijke rapportages bevatten alleen gegevens op groepsniveau en niet over individuele leerlingen.

Deelnameaan het onderzoek

Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen minimaal een week voor het onderzoek meer informatie. Deelname is vrijwillig.

Samenwerking Trimbos-instituut

Alle GGD'en werken dit jaar samen met het Trimbos-instituut dat tegelijkertijd landelijk en internationaal onderzoek doet. De vragenlijsten van het Trimbos-instituut gaan over dezelfde onderwerpen als die van de GGD, maar er zijn meer vragen over eventueel gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere middelen. Per klas kunnen één of twee leerlingen op basis van toeval deze vragenlijst krijgen in plaats van de GGD vragenlijst.

Meer informatie?

Zie het filmpje en/of de website voor meer informatie over het onderzoek. Je vindt er uitleg over het onderzoek, informatie over de privacy en rechten die je hebt en antwoord op veel gestelde vragen. Heeft u verder nog vragen over de Gezondheidsmonitor Jeugd? Dan kunt u contact opnemen met één van de onderzoekers: Amber Berlijn en Ebru Evren via GMJeugd@ggdkennemerland.nl.