Aanmeldformulier brugklas 2020-2021

Dit is het aanmeldformulier voor de brugklas op het ECL. Informatie over het aanmelden van leerlingen voor klas 2 en hoger, 4 havo en leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte vindt u via onderstaande link.

Aanmeldformulier brugklas

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Gegevens van de leerling

Vul bij BSN het burgerservicenummer van de leerling in.

- -

Woonadres van leerling volgens het basisregister personen (BRP)

Woonsituatie van leerling

- -

Aanvullende gegevens van de leerling

- -

Gegevens basisschool

Aanmelding voor

Alleen voor leerlingen met een enkelvoudig vwo-advies:

Met een enkelvoudig vwo-advies kan uw zoon/dochter geplaatst worden in elk van de brugklassen van het ECL (havo/vwo, atheneum en gymnasium). Mocht er geloot moeten worden op het niveau waar u uw kind voor aanmeldt, en hij/zij wordt uitgeloot, dan kan uw kind, indien daar plaats is, in aanmerking komen voor plaatsing op een ander niveau.

Overige informatie

Bijzonderheden die van belang kunnen zijn

Meerdere opties aanklikken is mogelijk. Een kopie van diagnoserapport is vereist.

Vermoedens van bijzonderheden die van belang kunnen zijn

Overige relevante informatie

Gegevens ouder/voogd/verzorger 1

Bij ouder/voogd/verzorg(st)er 1 vult u de gegevens in van de ouder/verzorger waar de leerling volgens de basisregistratie personen (BRP) woont. U ontvangt na versturen van dit aanmeldformulier een bevestiging op de e-mailadressen die u heeft ingevuld bij ouder/voogd/verzorger 1 en ouder/voogd/verzorger 2 (indien ingevuld).

Gegevens ouder/voogd/verzorger 2

Gegevens ouder/voogd/verzorger 3 (indien van toepassing)

Aanmeldingszittingen

Geef hieronder aan op welke aanmeldingszitting u met uw zoon/dochter wilt komen voor een kort kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden de formulieren doorgenomen en ondertekend.