Aanmeldformulier brugklas 2021-2022

Dit is het aanmeldformulier voor de brugklas op het ECL. Informatie over het aanmelden van leerlingen voor klas 2 en hoger en leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte vindt u via onderstaande link.

Aanmeldformulier brugklas

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Gegevens van de leerling

Vul bij BSN het burgerservicenummer van de leerling in.

- -

Woonadres van leerling volgens het basisregister personen (BRP)

Woonsituatie van leerling

- -

Aanvullende gegevens van de leerling

- -

Gegevens basisschool

Aanmelding voor

Alleen voor leerlingen met een enkelvoudig vwo-advies:

Met een enkelvoudig vwo-advies kan uw zoon/dochter geplaatst worden in elk van de brugklassen van het ECL (havo/vwo, atheneum en gymnasium). Mocht er geloot moeten worden op het niveau waar u uw kind voor aanmeldt, en hij/zij wordt uitgeloot, dan kan uw kind, indien daar plaats is, in aanmerking komen voor plaatsing op een ander niveau.

Overige informatie

Bijzonderheden die van belang kunnen zijn

Meerdere opties aanklikken is mogelijk. Een kopie van de diagnoseverklaring is vereist.

Gegevens ouder/voogd/verzorger 1

Bij ouder/voogd/verzorg(st)er 1 vult u de gegevens in van de ouder/verzorger waar de leerling volgens de basisregistratie personen (BRP) woont. U ontvangt na versturen van dit aanmeldformulier een bevestiging op de e-mailadressen die u heeft ingevuld bij ouder/voogd/verzorger 1 en ouder/voogd/verzorger 2 (indien ingevuld).

Gegevens ouder/voogd/verzorger 2

Gegevens ouder/voogd/verzorger 3 (indien van toepassing)

Aanmeldingsgesprek

Hieronder kunt u aangeven welke dagen uw voorkeur hebben om met uw zoon/dochter langs te komen voor het aanmeldingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden de formulieren doorgenomen en ondertekend. Graag minimaal twee voorkeursdagen aangeven. Wij plannen voor u een moment in, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de door u opgegeven voorkeuren. Ongeveer een week van tevoren ontvangt u van ons via de mail een uitnodiging voor dit gesprek.