Aanmeldformulier brugklas

Dit is het aanmeldformulier voor de brugklas op het ECL. Via onderstaande link vindt u informatie over het aanmelden van leerlingen voor klas 2 en hoger, 4 havo en leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Aanmeldformulier brugklas

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Gegevens van de leerling

Vul bij BSN het burgerservicenummer van de leerling in.

- -

Woonadres van leerling volgens het basisregister personen (BRP)

Woonsituatie van leerling

  - -

  Aanvullende gegevens van de leerling

  - -

  Gegevens basisschool

  Aanmelding voor

  Overige informatie

  Bijzonderheden die van belang kunnen zijn

  Meerdere opties aanklikken is mogelijk. Een kopie van diagnoserapport is vereist.

   Vermoedens van bijzonderheden die van belang kunnen zijn

   Overige relevante informatie

   Gegevens ouder/voogd/verzorger 1

   Bij ouder/voogd/verzorg(st)er 1 vult u de gegevens in van de ouder/verzorger waar de leerling volgens de basisregistratie personen (BRP) woont. U ontvangt na versturen van dit aanmeldformulier een bevestiging op de e-mailadressen die u heeft ingevuld bij ouder/voogd/verzorger 1 en ouder/voogd/verzorger 2 (indien ingevuld).

   Gegevens ouder/voogd/verzorger 2

   Gegevens ouder/voogd/verzorger 3 (indien van toepassing)

   Aanmeldingszittingen

   Geef hieronder aan op welke aanmeldingszitting u met uw zoon/dochter wilt komen voor een kort kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden de formulieren doorgenomen en ondertekend.