ECL 100 jaar

Wij vieren feest!

Het ECL bestaat 100 jaar en dat wordt uitbundig gevierd met activiteiten waarin de band tussen school en de samenleving tot uitdrukking komt.

Opening van het Eerste Christelijk Lyceum 1926

100 jaar ECL

Overlast 1947

Sportdag 1948

Examenstunt 1985