Open dagen

Op het ECL organiseren we elk jaar een open lesmiddag, speciaal voor leerlingen uit groep 8. Voor ouders/verzorgers is er een informatieavond. Ook zijn er open dagen die je kunt bezoeken.


Open dagen op ECL-Kade en ECL-Vaart

a

Op de open dagen kun je alle vakken van het ECL beleven. Zo kun je sporten in de gymzaal of scheikundige proefjes doen bij science. Verder worden er presentaties gegeven (bijvoorbeeld muziek) door de leerlingen die nu op het ECL zitten en kun je vragen stellen aan de verschillende docenten. Je zult zien dat er op het ECL veel te beleven is. Kom je kijken?

Open dagen (ECL-Vaart en ECL-Kade)

  • vrijdag 15 januari 2021, 18.00-21.00 uur
  • zaterdag 16 januari 2021, 9.30-12.30 uur

Open lesmiddag speciaal voor leerlingen uit groep 8

De open lesmiddag is op woensdag 6 januari 2021 van 14.30-16.30 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. De schooldeuren staan open vanaf 14.00 uur.

Je kunt op deze middag korte lesjes volgen van de vakken die je in de brugklas op het ECL krijgt (bijvoorbeeld muziek, Engels en lichamelijke opvoeding). Je volgt deze lesjes in een groep met andere 8ste-groepers. Als je met je vrienden of vriendinnen in de groep wilt, kom dan gezellig samen!

a

Informatieavond voor ouders/verzorgers (onder voorbehoud)

a

Op deze avond kunnen je ouders/verzorgers langskomen om te horen wat wij op het ECL aan onderwijs bieden en welke speciale trajecten er zijn (denk bijvoorbeeld aan: bètaonderwijs, verbreding of extra zorg).

De informatieavond voor ouders is op woensdag 6 januari 2021 van 19.30 tot 21.30 uur op ECL-Kade.

Let op:

De parkeermogelijkheden rondom ECL-Kade zijn zeer beperkt. In de omgeving van ECL-Vaart is parkeren voorbehouden aan vergunninghouders. Op het Emmaplein is betaald parkeren. Wij adviseren u om zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer te komen.