Open dagen

Op het ECL hebben we elk jaar een open lesmiddag, speciaal voor leerlingen uit groep 8. Voor ouders/verzorgers is er een informatieavond. Ook zijn er open dagen die je kunt bezoeken.


Let op:

De parkeermogelijkheden rondom ECL-Kade zijn zeer beperkt. In de omgeving van ECL-Vaart is parkeren voorbehouden aan vergunninghouders. Op het Emmaplein is betaald parkeren. Wij adviseren u om zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer te komen.

Open lesmiddag speciaal voor leerlingen uit groep 8

Je kunt op deze middag korte lesjes volgen van de vakken die je in de brugklas op het ECL krijgt (bijvoorbeeld muziek, Engels en lichamelijke opvoeding). Je volgt deze lesjes in een groep met andere 8ste-groepers. Als je met je vrienden of vriendinnen in de groep wilt, kom dan gezellig samen!

De open lesmiddag is op woensdag 8 januari 2020, van 14.30-16.30 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. De schooldeuren staan open vanaf 14.00 uur.

a

Informatieavond voor ouders/verzorgers

a

Op deze avond kunnen je ouders/verzorgers langskomen om te horen wat wij op het ECL aan onderwijs bieden en welke speciale trajecten er zijn (denk bijvoorbeeld aan: bètaonderwijs, verbreding of extra zorg). Aanmelden vooraf is niet nodig.

De informatieavond voor ouders is op woensdag 8 januari 2020 van 19.30 tot 21.30 uur.

Open dagen op ECL-Kade en ECL-Vaart

Op de open dagen mag je gaan kijken bij alle vakken van het ECL. Zo kun je komen sporten in de gymzaal of scheikundige proefjes komen doen bij science. Verder worden er presentaties gegeven (bijvoorbeeld bij muziek) door de leerlingen die nu op het ECL zitten en kun je vragen stellen aan de verschillende docenten. Je zult zien dat er op het ECL veel te beleven is. Kom je kijken?

Open dagen (ECL-Vaart en ECL-Kade)

  • vrijdag 17 januari 2020, 18.00-21.00 uur
  • zaterdag 18 januari 2020, 9.30-12.30 uur
a