Open Dagen

a

In de loop van week 4 (2022) geven we op deze pagina informatie over of en hoe de open lesmiddag op het ECL dit jaar plaats kan vinden.

Verwonder je over al het moois dat het ECL te bieden heeft via onze virtuele 360-tour en bekijk filmpjes en informatie van de verschillende vakken op school.

Bekijk de brugklasbrochure online, de informatiefilm voor ouders en de Open Dagen app, waar ook in beeld en tekst het ECL zo duidelijk mogelijk wil laten zien waar we voor staan.

Deze informatiefilm voor ouders geeft informatie over onze cultuurprofilering, de bètaprofilering en ons brugklasmodel