Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk

a

De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt de interne zorgstructuur van het ECL en biedt kortdurende hulpverlening aan leerlingen die belemmerd worden in hun functioneren op school. De focus ligt op de psychosociale problemen, gedragsproblematiek en het functioneren van de leerling in wisselwerking met zijn omgeving.