Aanmelden leerlingen 4 havo

Algemene en ECL-specifieke afspraken

a

Binnen de regio zijn er specifieke afspraken voor de doorstroom van leerlingen naar 4 havo gemaakt (Regionaal Besturenoverleg (RBO)Zuid-Kennemerland). Deze afspraken zijn voor alle scholen van toepassing en hieronder te vinden.

Leerlingen die zich voor 1 april aanmelden via het aanmeldformulier 4 havo en plaatsbaar zijn, ontvangen na de meivakantie een e-mailbericht over de verdere procedure.

Meer informatie over de instroomcriteria en profielkeuze op het ECL is te vinden via de onderstaande links. Voor de overstap van HBM naar het ECL zijn aparte afspraken gemaakt.