Aanmelden leerlingen 4 havo

Algemene en ECL-specifieke afspraken

a

Binnen de regio zijn er specifieke afspraken voor de doorstroom van leerlingen naar 4 havo gemaakt (Regionaal Besturenoverleg (RBO)Zuid-Kennemerland). Deze afspraken zijn voor alle scholen van toepassing en hieronder te vinden.

Leerlingen die zich voor 1 april aanmelden via het aanmeldformulier 4 havo en plaatsbaar zijn, ontvangen na de meivakantie een e-mailbericht over de verdere procedure.

Alle leerlingen die zich voor 1 april digitaal hebben aangemeld, ontvangen een uitnodiging voor donderdag 7 april om van 15.00 tot 16.00 uur het ECL te bezoeken, vragen te stellen aan leerlingen die dezelfde route doorlopen hebben en de sfeer te proeven.

Op dinsdagavond 22 maart 2022 was er een online informatie-avond. Via de link hieronder kunt u de powerpointpresentatie van die avond bekijken.

Meer informatie over de instroomcriteria en profielkeuze op het ECL is te vinden via de onderstaande links. Voor de overstap van HBM naar het ECL zijn aparte afspraken gemaakt.