Aanmelden leerlingen 4 havo

Aanmeldprocedure

Aanmelden voor 4 havo kan door het invullen van het digitale aanmeldformulier hieronder.

Hierin vragen wij vragen u de volgende documenten te uploaden. Als de eerste vier documenten ontbreken kan de aanmelding niet worden afgerond:

  • Kopie van het volledig (door huidige mentor) ingevulde doorstroomformulier voortgezet onderwijs
  • Recente cijferlijst
  • Advies van de afzonderlijke vakdocenten (het formulier kunt u hieronder downloaden)
  • Motivatiebrief van de leerling (maximaal half A4)

  • Eventueel onderzoeksrapport (voor bijvoorbeeld dyslexie)

Algemene en ECL-specifieke afspraken

Er worden in de regio specifieke afspraken voor de externe instroom in 4 havo gemaakt (Regionaal Besturenoverleg (RBO)Zuid-Kennemerland). Deze afspraken zijn voor alle scholen van toepassing. Zodra deze bekend zijn publiceren wij ze op onze website.
Lees ook de informatie over instroomcriteria en profielkeuze.

Leerlingen die zich voor 1 april aanmelden via het aanmeldformulier 4 havo en plaatsbaar zijn, ontvangen voor eind april een e-mailbericht over de verdere procedure.

Voor de overstap van HBM naar het ECL zijn aparte afspraken gemaakt, zie hieronder.

a