Lestijden en vakanties

Lestijden regulier en 40-minuten rooster

a
Regulier rooster 40-minuten rooster (vanaf 28-03-2019)
08.20 uur eerste bel 08.20 uur eerste bel
08.25 - 09.25 uur lesuur 1 08.25 - 09.05 uur lesuur 1
09.25 - 10.25 uur lesuur 2 09.05 - 09.45 uur lesuur 2
10.25 - 10.45 uur pauze 09.45 - 10.05 uur pauze
10.45 - 11.45 uur lesuur 3 10.05 - 10.45 uur lesuur 3
11.45 - 12.45 uur lesuur 4 10.45 - 11.25 uur lesuur 4
12.45 - 13.15 uur pauze 11.25 - 11.55 uur pauze
13.15 - 14.15 uur lesuur 5 11.55 - 12.35 uur lesuur 5
14.15 - 15.15 uur lesuur 6 12.35 - 13.15 uur lesuur 6
15.15 - 15.30 uur pauze 13.15 - 13.55 uur lesuur 7
15.30 - 16.30 uur lesuur 7

Vakanties

De vakantieregeling wordt conform artikel 11 van de Wet medezeggenschap op scholen vastgesteld. Hierbij worden de adviesdata die de overheid geeft, gevolgd. Binnen het Regionaal Besturen Overleg Zuid-Kennemerland is het streven de vakanties van de basis- en middelbare scholen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

a

Vakanties 2021-2022

Herfstvakantie zaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober 2021
Kerstvakantie zaterdag 25 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie zaterdag 19 februari t/m zondag 27 februari 2022
Tweede paasdag maandag 18 april 2022
Meivakantie zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei 2022
Hemelvaart donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022
Tweede pinksterdag maandag 6 juni 2022
Zomervakantie zaterdag 16 juli t/m zondag 28 augustus 2022