Lestijden en vakanties

Testperiode 2a (6 februari tot 22 april 2023): lestijden 50-minuten en 40-minuten rooster

a
50-minuten rooster 40-minuten rooster
08.20 uur eerste bel 08.20 uur eerste bel
08.25 - 09.15 uur lesuur 1 08.25 - 09.05 uur lesuur 1
09.15 - 10.05 uur lesuur 2 09.05 - 09.45 uur lesuur 2
10.05 - 10.30 uur pauze 09.45 - 10.05 uur pauze
10.30 - 11.20 uur lesuur 3 10.05 - 10.45 uur lesuur 3
11.20 - 12.10 uur lesuur 4 10.45 - 11.25 uur lesuur 4
12.10 - 12.40 uur pauze 11.25 - 11.50 uur pauze
12.40 - 13.30 uur lesuur 5 11.50 - 12.30 uur lesuur 5
13.30 - 14.20 uur lesuur 6 12.30 - 13.10 uur lesuur 6
14.20 - 14.35 uur pauze 13.10 - 13.20 uur pauze
14.35 - 15.25 uur lesuur 7 13.20 - 14.00 uur lesuur 7
15.25 - 16.15 uur lesuur 8 14.00 - 14.40 uur lesuur 8

Lestijden regulier en 40-minuten rooster

Regulier rooster 40-minuten rooster
08.20 uur eerste bel 08.20 uur eerste bel
08.25 - 09.25 uur lesuur 1 08.25 - 09.05 uur lesuur 1
09.25 - 10.25 uur lesuur 2 09.05 - 09.45 uur lesuur 2
10.25 - 10.45 uur pauze 09.45 - 10.05 uur pauze
10.45 - 11.45 uur lesuur 3 10.05 - 10.45 uur lesuur 3
11.45 - 12.45 uur lesuur 4 10.45 - 11.25 uur lesuur 4
12.45 - 13.15 uur pauze 11.25 - 11.55 uur pauze
13.15 - 14.15 uur lesuur 5 11.55 - 12.35 uur lesuur 5
14.15 - 15.15 uur lesuur 6 12.35 - 13.15 uur lesuur 6
15.15 - 15.30 uur pauze 13.15 - 13.55 uur lesuur 7
15.30 - 16.30 uur lesuur 7
a

Vakanties

a

De vakantieregeling wordt conform artikel 11 van de Wet medezeggenschap op scholen vastgesteld. Hierbij worden de adviesdata die de overheid geeft, gevolgd. Binnen het Regionaal Besturen Overleg Zuid-Kennemerland is het streven de vakanties van de basis- en middelbare scholen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Vakanties 2022-2023

herfstvakantie zaterdag 15 t/m zondag 23 oktober 2022
kerstvakantie zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023
voorjaarsvakantie zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023
paasvakantie vrijdag 7 t/m maandag 10 april 2023
meivakantie zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023
hemelvaartsvakantie donderdag 18 mei 2023, vrijdag 19 mei 2023 leerlingen vrij
tweede pinksterdag maandag 29 mei 2023
zomervakantie zaterdag 22 juli t/m zondag 3 september 2023