Lestijden en vakanties

Lestijden regulier en 40-minuten rooster

a
Regulier rooster 40-minuten rooster (vanaf 28-03-2019)
08.20 uur eerste bel 08.20 uur eerste bel
08.25 - 09.25 uur lesuur 1 08.25 - 09.05 uur lesuur 1
09.25 - 10.25 uur lesuur 2 09.05 - 09.45 uur lesuur 2
10.25 - 10.45 uur pauze 09.45 - 10.05 uur pauze
10.45 - 11.45 uur lesuur 3 10.05 - 10.45 uur lesuur 3
11.45 - 12.45 uur lesuur 4 10.45 - 11.25 uur lesuur 4
12.45 - 13.15 uur pauze 11.25 - 11.55 uur pauze
13.15 - 14.15 uur lesuur 5 11.55 - 12.35 uur lesuur 5
14.15 - 15.15 uur lesuur 6 12.35 - 13.15 uur lesuur 6
15.15 - 15.30 uur pauze 13.15 - 13.55 uur lesuur 7
15.30 - 16.30 uur lesuur 7

Vakanties en vrije dagen

De vakantieregeling wordt conform artikel 11 van de Wet medezeggenschap op scholen vastgesteld. Hierbij worden de adviesdata die de overheid geeft, gevolgd. Binnen het Regionaal Besturen Overleg Zuid-Kennemerland is het streven de vakanties van de basis- en middelbare scholen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

a

Vakanties 2020-2021

Herfstvakantie zaterdag 10 oktober t/m zondag 18 oktober 2020
Kerstvakantie zaterdag 19 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021
Vrije dag na open dagen maandag 18 januari 2021
Voorjaarsvakantie zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari 2021
Tweede paasdag maandag 5 april 2021
Meivakantie zaterdag 24 april t/m zondag 9 mei 2021
Hemelvaart donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021
Tweede pinksterdag maandag 24 mei 2021
Zomervakantie zaterdag 10 juli t/m zondag 22 augustus 2021