Lestijden en vakanties

Lestijden regulier en 40-minuten rooster

a
Regulier rooster 40-minuten rooster (vanaf 28-03-2019)
08.20 uur eerste bel 08.20 uur eerste bel
08.25 - 09.25 uur lesuur 1 08.25 - 09.05 uur lesuur 1
09.25 - 10.25 uur lesuur 2 09.05 - 09.45 uur lesuur 2
10.25 - 10.45 uur pauze 09.45 - 10.05 uur pauze
10.45 - 11.45 uur lesuur 3 10.05 - 10.45 uur lesuur 3
11.45 - 12.45 uur lesuur 4 10.45 - 11.25 uur lesuur 4
12.45 - 13.15 uur pauze 11.25 - 11.55 uur pauze
13.15 - 14.15 uur lesuur 5 11.55 - 12.35 uur lesuur 5
14.15 - 15.15 uur lesuur 6 12.35 - 13.15 uur lesuur 6
15.15 - 15.30 uur pauze 13.15 - 13.55 uur lesuur 7
15.30 - 16.30 uur lesuur 7

Vakanties en vrije dagen

De vakantieregeling wordt conform artikel 11 van de Wet medezeggenschap op scholen vastgesteld. Hierbij worden de adviesdata die de overheid geeft, gevolgd. Binnen het Regionaal Besturen Overleg Zuid-Kennemerland is het streven de vakanties van de basis- en middelbare scholen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

a

Vakanties 2019-2020

Herfstvakantie zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober 2019
Kerstvakantie zaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020
Vrije dag na open dagen maandag 20 januari 2020 (m.u.v. examenleerlingen)
Voorjaarsvakantie zaterdag 15 februari t/m zondag 23 februari 2020
Tweede paasdag maandag 13 april 2020
Meivakantie donderdag 23 april t/m woensdag 6 mei 2020
Hemelvaart donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020
Tweede pinksterdag maandag 1 juni 2020
Zomervakantie zaterdag 4 juli t/m zondag 16 augustus 2020

Vakanties 2020-2021

Herfstvakantie zaterdag 10 oktober t/m zondag 18 oktober 2020
Kerstvakantie zaterdag 19 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari 2021
Tweede paasdag maandag 5 april 2021
Meivakantie zaterdag 24 april t/m zondag 9 mei 2021
Hemelvaart donderdag 13 mei 2021
Dag na Hemelvaart nog niet bekend of dit een vrije dag is
Tweede pinksterdag maandag 24 mei 2021
Zomervakantie zaterdag 10 juli t/m zondag 22 augustus 2021