Lestijden en vakanties

Lestijden regulier en 40-minuten rooster

a
Regulier rooster 40-minuten rooster (vanaf 28-03-2019)
08.20 uur eerste bel 08.20 uur eerste bel
08.25 - 09.25 uur lesuur 1 08.25 - 09.05 uur lesuur 1
09.25 - 10.25 uur lesuur 2 09.05 - 09.45 uur lesuur 2
10.25 - 10.45 uur pauze 09.45 - 10.05 uur pauze
10.45 - 11.45 uur lesuur 3 10.05 - 10.45 uur lesuur 3
11.45 - 12.45 uur lesuur 4 10.45 - 11.25 uur lesuur 4
12.45 - 13.15 uur pauze 11.25 - 11.55 uur pauze
13.15 - 14.15 uur lesuur 5 11.55 - 12.35 uur lesuur 5
14.15 - 15.15 uur lesuur 6 12.35 - 13.15 uur lesuur 6
15.15 - 15.30 uur pauze 13.15 - 13.55 uur lesuur 7
15.30 - 16.30 uur lesuur 7

Vakanties en vrije dagen

De vakantieregeling wordt conform artikel 11 van de Wet medezeggenschap op scholen vastgesteld. Hierbij worden de adviesdata die de overheid geeft, gevolgd. Binnen het Regionaal Besturen Overleg Zuid-Kennemerland is het streven de vakanties van de basis- en middelbare scholen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

a

Vakanties en vrije dagen 2018-2019

IRIS-onderwijsdag dinsdag 9 oktober 2018 (leerlingen zijn vrij)
Herfstvakantie zaterdag 20 t/m zondag 28 oktober 2018
Kerstvakantie zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019
Vrije dag na open dagen maandag 21 januari 2019 (m.u.v. examenleerlingen)
Voorjaarsvakantie zaterdag 16 februari t/m zondag 24 februari 2019
Meivakantie
(2e paasdag 22 april)
zaterdag 20 april t/m zondag 5 mei 2019

Hemelvaart donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019
Tweede pinksterdag maandag 10 juni 2019
Zomervakantie zaterdag 13 juli t/m 25 augustus 2019

Vakanties 2019-2020

Herfstvakantie zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober 2019
Kerstvakantie zaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie zaterdag 15 februari t/m zondag 23 februari 2020
Tweede paasdag maandag 13 april 2020
Meivakantie donderdag 23 april t/m woensdag 6 mei 2020
Hemelvaart donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020
Tweede pinksterdag maandag 1 juni 2020
Zomervakantie zaterdag 4 juli t/m zondag 16 augustus 2020